Νεοελληνική Γλώσσα (Γ΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

ενότητα Παιχνίδι Εφαρμογή

ΕNΩMENH EYPΩΠH KAI EYPΩΠAIOI ΠOΛITEΣ

Σ' αυτή την ενότητα:

Θα γνωρίσουμε τα είδη των αναφορικών προτάσεων και το ρόλο που παίζουν στο λόγο μας.

Θα διαπιστώσουμε την ευρύτατη χρήση, στις ευρωπαϊκές γλώσσες, λέξεων που αξιοποιούν λεξικά στοιχεία της ελληνικής.

Θα μελετήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των λέξεων που έχουν παρόμοιες ή αντίθετες σημασίες.

Θα συζητήσουμε διάφορες απόψεις για το παρόν και το μέλλον της Eυρώπης και για την ιστορική σημασία του εγχειρήματος της Ένωσης.

Θα σκεφτούμε και θα μιλήσουμε για το ρόλο που καλείται να παίξει η χώρα μας μέσα στην Eυρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Eυρωπαϊκή Ένωση μέσα στο σύγχρονο κόσμο.

Από το βιβλίο του Jacques Le Goff, Μια αφήγηση για παιδιά και νέους, μτφρ. Βάσιας Τσακόπουλος, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 1997