Νεοελληνική Γλώσσα (Γ΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

ενότητα Παιχνίδι Εφαρμογή

ΓΛΩΣΣA – ΓΛΩΣΣΕΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Σ' αυτή την ενότητα:

Θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε το συντακτικό ρόλο των δευτερευουσών προτάσεων και να διακρίνουμε τις ονοματικές από τις επιρρηματικές δευτερεύουσες προτάσεις.

Θα μάθουμε το ρόλο και τη σημασία των βουλητικών, ειδικών και ενδοιαστικών προτάσεων και θα ασκηθούμε στη χρήση τους στον προφορικό και το γραπτό λόγο.

Θα αντιληφθούμε ότι η ίδια λέξη μπορεί να έχει διαφορετική σημασία ανάλογα με το κείμενο και τις περιστάσεις της επικοινωνίας στις οποίες χρησιμοποιείται.

Θα ασκηθούμε στη διατύπωση κριτικού λόγου.

Θα αναπτύξουμε τη σκέψη και τον προβληματισμό μας σχετικά με την αξία της γλώσσας για την επικοινωνία και την έκφραση των ανθρώπων.