Νεοελληνική Γλώσσα (Γ΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

ενότητα Παιχνίδι Εφαρμογή

H EΛΛAΔA ΣTON KOΣMO

Σ' αυτή την ενότητα:

Θα μάθουμε να διακρίνουμε την παρατακτική από την υποτακτική σύνδεση των προτάσεων.

Θα διαπιστώσουμε τις διαφορές που προκύπτουν στο λόγο ανάλογα με το είδος σύνδεσης που χρησιμοποιούμε.

Θα μάθουμε πώς να σχεδιάζουμε και να γράφουμε ερευνητικές εργασίες.

Θα συνειδητοποιήσουμε τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε λέξεις με συγγενική σημασία, ώστε να μπορούμε να επιλέγουμε την κατάλληλη λέξη ανάλογα με το είδος και το ύφος του κειμένου.

Θα σκεφτούμε σχετικά με τις πολλές και συχνά αντιφατικές όψεις της Eλλάδας και τη θέση της στο σύγχρονο κόσμο.