Χημεία (Β΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
εξώφυλλο


ΧΗΜΕΙΑ

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣYΓΓΡΑΦΕΙΣΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ


ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ


ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Σπυρίδων Αβραμιώτης, Χημικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασίλειος Αγγελόπουλος, Χημικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γεώργιος Καπελώνης, Χημικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παύλος Σινιγάλιας, Χημικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δημήτριος Σπαντίδης, Χημικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αγγελική Τρικαλίτη, Σχολικός Σύμβουλος

Γεώργιος Φίλος, Χημικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Κωνσταντίνος Πούλος,Μέλος ΔΕΠ

Παρασκευάς Γιαλούρης, Σχολικός Σύμβουλος

Γεώργιος Δημομελέτης, Χημικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Θεόφιλος Χατζητσομπάνης, Σκιτσογράφος

Ευαγγελία Μπουσούνη, Φιλόλογος

Αντώνιος Μπομπέτσης, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Ερατώ Χατζησάββα, Ζωγράφος


ΑΦΟΙ Ν. ΠΑΠΠΑ & ΣΙΑ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυμος Εκδοτική & Εκτυπωτική ΕταιρείαΓ´ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»
Πράξη με τίτλο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ
Δημήτριος Γ. Βλάχος
Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

"Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού
με βάση το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο"

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αναπληρωτές Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου
Γεώργιος Κ. Παληός
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου
Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Λογότυπο ΕΣΠΑΗ επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σ. Αβραμιώτης, Β. Αγγελόπουλος, Γ. Καπελώνης, Π. Σινιγάλιας,
Δ. Σπαντίδης, Α. Τρικαλίτη, Γ. Φίλος

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: Ελληνικά γράμματα

Η συγγραφή και η επιστηµονική επιµέλεια του βιβλίου πραγµατοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού ΙνστιτούτουΧΗΜΕΙΑ

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
Περιεχόμενα

 

Πρόλογος

 

Γενική ενότητα 1. Εισαγωγή στη Χημεία

1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε

1.2 Καταστάσεις των υλικών

1.3 Φυσικές ιδιότητες των υλικών

Γενική ενότητα 2. Από το νερό στο άτομο - Από το μακρόκοσμο στομικρόκοσμο

2.1 Το νερό στη ζωή μας

2.2 Το νερό ως διαλύτης - Μείγματα

2.2.1 Μείγματα

2.2.2 Διαλύματα

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος - Εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3.1 Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό βάρος προς βάρος (% w/w)

2.3.2 Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό βάρος προς όγκο (% w/v)

2.3.3 Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό όγκο προς όγκο (% v/v)

2.4 Ρύπανση του νερού

2.5 Διαχωρισμός μειγμάτων

2.6 Διάσπαση του νερού - Χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία

2.6.1 Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού

2.6.2 Φυσικές σταθερές των χημικών ουσιών

2.7 Χημική αντίδραση

2.8 Άτομα και μόρια

2.9 Υποατομικά σωματίδια - Ιόντα

2.10 Σύμβολα χημικών στοιχείων και χημικών ενώσεων

2.11 Χημική εξίσωση

Γενική ενότητα 3. Ατμοσφαιρικός αέρας

3.1 Σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα

3.2 Οξυγόνο

3.3 Διοξείδιο του άνθρακα

3.4 Η ρύπανση του αέρα

Γενική ενότητα 4. Έδαφος

4.1 Το έδαφος και το υπέδαφος

4.2 Ρύπανση του εδάφους


Λεξιλόγιο της Επιστήμης

ΒιβλιογραφίαΠρόλογος

Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια

Στο βιβλίο αυτό το γνωστικό αντικείμενο της Χημείας συνδέεται με ταγνωστικά αντικείμενα των άλλων επιστημών με τα οποία ασχολείσαι στοσχολείο. Συνδέεται επίσης με τη βιομηχανία, το περιβάλλον, τηνκαθημερινή ζωή σου. Έτσι, οι καινούριες γνώσεις που σου παρέχονται θαέχουν κάποιο νόημα για σένα και δε θα είναι στεγνές γνώσεις πουπαρατίθενται η μία δίπλα στην άλλη.

Το μάθημα της Χημείας της Β΄ τάξης ελπίζουμε να είναι ένα γοητευτικόταξίδι από τον κόσμο που βλέπουμε, το μακρόκοσμο, σ΄ αυτόν που δεβλέπουμε, το μικρόκοσμο. Το «εισιτήριο» γι΄ αυτό το ταξίδι είναι ηεπιστημονική γνώση –θα τη βρεις στο βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου–και το «διαβατήριο» είναι η φαντασία σου.

 

Μια μικρή ξενάγηση στο βιβλίο

Η ύλη του βιβλίου είναι ταξινομημένη σε τέσσερις ενότητες. Σε κάθεενότητα υπάρχει μια εισαγωγική σελίδα, όπου αναφέρονται τα επιμέρουςκεφάλαια που περιλαμβάνει η ενότητα. Η δομή κάθε κεφαλαίου έχει ωςεξής:

Πρώτες σκέψεις : Πρόκειται για ένα μικρό κείμενο, μια σειρά ερωτήσεων ή μια εικόνα που λειτουργεί ως ερέθισμα για την εισαγωγή σου στη νέα γνώση.

Διδακτικοί στόχοι του κεφαλαίου : Αναφέρονται οι στόχοι του κεφαλαίου γύρω από τους οποίους «χτίζεται» η διδασκαλία. Κάθε φορά που ολοκληρώνεις τη μελέτη του κεφαλαίου, μπορείς να επιστρέφεις στους στόχους και να αξιολογείς τις γνώσεις που έχεις κατακτήσει.

Λέξεις-κλειδιά : Πρόκειται για τις λέξεις των οποίων οι έννοιες είναι σημαντικές για το μάθημα αυτό.

Ανάπτυξη της νέας ύλης :Γίνεται μέσα από την αξιοποίηση της εμπειρίας σου είτε από την καθημερινή ζωή είτε από την εξάσκησή σου στο εργαστήριο.

Εικόνα


Πρόλογος
Εικόνα

Παράθυρο στο εργαστήριο: Περιγράφονται τα πειράματα τα οποία θα εκτελούνται είτε από τον καθηγητή σου είτε από εσένα τον ίδιο, με την καθοδήγηση και την επίβλεψη του καθηγητή σου.

Χημεία παντού: Παρουσιάζονται περαιτέρω πληροφορίες για τη Χημεία και τις εφαρμογές της στην καθημερινή ζωή και το περιβάλλον.

Με αφορμή τη Χημεία: Εδώ θα βρεις θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος στα οποία γίνεται επεξεργασία εννοιών που είναι κοινές σε διάφορες επιστήμες. Υπάρχουν επίσης διαθεματικές δραστηριότητες που θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις πώς «επικοινωνεί» η Χημεία με άλλες επιστήμες και πώς σχετίζεται με την καθημερινή ζωή.

Συνοψίζοντας: Παρουσιάζονται οι κύριες έννοιες του κεφαλαίου με τη μορφή χάρτη εννοιών.

Στάση για εμπέδωση: Εδώ δίνεται μια σειρά ερωτήσεων, ασκήσεων και προβλημάτων. Από το πόσο εύκολα ή δύσκολα θα τις απαντήσεις θα καταλάβεις σε ποιο βαθμό έχεις κατακτήσει τους στόχους του μαθήματος. Αφού το κάνεις αυτό, μπορείς να ανοίξεις το Τετράδιο Εργασιών, όπου θα βρεις την ενότητα Εμβάθυνση – επέκταση. Εδώ περιλαμβάνονται ερωτήσεις, ασκήσεις, προβλήματα και διαθεματικές δραστηριότητες, οι οποίες θα σε βοηθήσουν να οργανώσεις καλύτερα τις γνώσεις που απέκτησες, να εμβαθύνεις σ΄ αυτές να προβληματιστείς για άλλα θέματα ώστε να προχωρήσεις σε περαιτέρω διερεύνηση.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν το Λεξιλόγιο της Επιστήμης, στο οποίο αναφέρονται με αλφαβητική σειρά όλοι οι όροι που περιέχονται σ΄ αυτό το βιβλίο, καθώς και η Βιβλιογραφία.