Τεχνολογία (B΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

Μέθοδος της «Ομαδικής Εργασίας» βήμα προς βήμα

Κεφ. 4

H μέθοδος της «Ομαδικής Εργασίας»
βήμα προς βήμα

icon ΣΤΟΧΟΙ
οι μαθητές...

Να διαμορφώσουν αντίληψη για τη σειρά των βημάτων που θα ακολουθήσουν και τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιήσουν στη μελέτη της βιομηχανίας.

Να εξοικειωθούν με την οργάνωση και τη διαδικασία του σεμιναρίου.

Να μάθουν τους τρόπους αναζήτησης και αξιολόγησης των πληροφοριών σχετικά με τη βιομηχανική παραγωγή.

 

icon ΛΕΞΕΙΣ - ΟΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ

Διάγραμμα δραστηριοτήτων, κριτήρια επιλογής, σεμινάρια, εποπτικά μέσα, σχέδια, αποτελεσματική επικοινωνία, σεμινάρια προόδου, τελικά σεμινάρια, πηγές πληροφόρησης, αναζήτηση- ταξινόμηση- αξιολόγηση- -αξιοποίηση πληροφορίας, «κλειδιά» αναζήτησης.

 

4.1 Γενικά

Η παρουσίαση βήμα προς βήμα θα σας βοηθήσει, με τη συμβολή του καθηγητή σας, στη μελέτη της παραγωγικής μονάδας και στις διαδικασίες που θα ακολουθήσετε ώστε να προσεγγίσετε και να μελετήσετε σε βάθος όλες τις διαστάσεις της οργάνωσης και λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας.

Για την καλύτερη μελέτη της, δημιουργείστε ομάδες 10-13 ατόμων. Κάθε ομάδα θα επιλέξει να μελετήσει μία παραγωγική μονάδα. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει τρία πλαίσια δραστηριοτήτων:

 • τη συγκέντρωση πληροφοριών,
 • την κατασκευή μοντέλου της παραγωγικής μονάδας, ομαδικά,
 • τη συγγραφή γραπτής εργασίας σχετικά με το ρόλο σας στην παραγωγική μονάδα που επιλέξατε.

 4.2 Διάγραμμα δραστηριοτήτων στη μέθοδο
της «Ομαδικής Εργασίας»

εικόνα

εικόνα4.3 Οδηγίες για την οργάνωση των σεμιναρίων

Η πρόοδος του κατασκευαστικού μέρους και η σταδιακή παρουσίαση των πληροφοριών θα παρουσιάζονται από σας τμηματικά, σε διαδοχικά σεμινάρια. Η μέθοδος της ομαδικής εργασίας βασίζεται στη σωστή λειτουργία των σεμιναρίων, γι' αυτό λοιπόν θα αναλύσουμε λεπτομερώς τον τρόπο οργάνωσης και πραγματοποίησής τους.

Ο ρόλος των μαθητών

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων:

 • κρίνετε την ακρίβεια και την αξία του περιεχομένου της παρουσίασης
 • εκθέτετε τις γνώσεις και τις απόψεις σας
 • βοηθάτε το συμμαθητή σας που κάνει την παρουσίαση, στα θέματα που συναντά δυσκολίες
 • δέχεστε την κριτική και τη βοήθεια των συμμαθητών σας
 • μοιράζεστε ιδέες και συμπεράσματα
 • διευθύνετε ένα ή περισσότερα σεμινάρια

Οργάνωση - Διαδικασία σεμιναρίου

Ο μαθητής που έχει την ευθύνη της οργάνωσης του σεμιναρίου φροντίζει για την οργάνωση του χώρου όπως για:

 • την τοποθέτηση τραπεζιών σε κύκλο ή σε σχήμα «Π»,
 • την εξασφάλιση εποπτικών μέσων που διευκολύνουν την παρουσίαση (οθόνη προβολής, μηχανή slides, video κ.λπ.)
 • την τοποθέτηση καρτών μπροστά από κάθε μαθητή με το όνομά του
 • την προμήθεια γραφικής ύλης για όλους τους μαθητές

Ο μαθητής που είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του σεμιναρίου καθορίζει το πρόγραμμα του σεμιναρίου, το οποίο τυπώνεται και μοιράζεται σε όλους τους μαθητές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • τη χρονική διάρκεια και τη σειρά των παρουσιάσεων
 • τη χρονική διάρκεια των συζητήσεων και της κριτικής μετά από κάθε παρουσίαση

Με την έναρξη του σεμιναρίου, ο υπεύθυνος αναγράφει τον τίτλο του σεμιναρίου στον πίνακα και παρουσιάζει τους ομιλητές και τα θέματα που θα διαπραγματευθεί ο καθένας.

Ο ομιλητής μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορους τρόπους για την παρουσίαση της εργασίας του:

 • σημειώσεις που μοιράζει στους μαθητές
 • διαφάνειες για την προβολή διαγραμμάτων, φωτογραφιών, σχεδίων
 • αφίσες με επικόλληση εικόνων κ.λπ.
 • ταινία Video
 • CD - DVD
 • Έντυπο υλικό, δείγματα κ.λπ. από τη βιομηχανία που μελετάτε

Εικ. 16 Ομάδα μαθητών λίγο πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Εικ. 16 Ομάδα μαθητών λίγο πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Κλείσιμο του σεμιναρίου

Με το τέλος των παρουσιάσεων και των συζητήσεων, ο οργανωτής:

 • εκθέτει τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η τάξη
 • αναφέρει τα θέματα που πρόκειται να παρουσιαστούν στο επόμενο σεμινάριο
 • ζητά από τον καθηγητή να σχολιάσει τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του σεμιναρίου, να εισηγηθεί βελτιώσεις και να εξηγήσει καλύτερα διάφορα θέματα που συζητήθηκαν.

4.4 Πηγές πληροφόρησης για αξιοποίηση από τους μαθητές

εικόναΜέσα από τη δική σας έρευνα, δημιουργείστε ένα πλούσιο πληροφοριακό υλικό από όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές πληροφόρησης. Επειδή ο όγκος των πληροφοριών που μπορεί να βρείτε για ένα θέμα είναι τις περισσότερες φορές μεγάλος, πρέπει να τις αξιολογήσετε και να ασχοληθείτε με τις πιο χρήσιμες για τη μελέτη της Βιομηχανίας. εικόνα

Αν έχετε απορίες για το περιεχόμενο των πληροφοριών, απευθυνθείτε στον καθηγητή σας για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε τις πληροφορίες, ακόμη και τις πληροφορίες που σας φαίνονται δυσνόητες. Όλες τις πληροφορίες πρέπει να τις αναλύσετε και να τις ταξινομήσετε ανάλογα με τη χρησιμότητά τους.

εικόναΤο πώς θα αναζητήσετε, αξιολογήσετε και αξιοποιήσετε τις πληροφορίες που σας είναι χρήσιμες, θα το δούμε αναλυτικά για κάθε κατηγορία χωριστά.

Οι πηγές πληροφόρησης μπορούν να χωριστούν στις έντυπες, προσωπικές και ηλεκτρονικές.

α) Στις έντυπες πηγές πληροφόρησης ανήκουν οι εγκυκλοπαίδειες, τα βιβλία, τα περιοδικά, τα ενημερωτικά φυλλάδια και οι εφημερίδες. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει στις βιβλιοθήκες του εικόνασχολείου, του δήμου ή της κοινότητας, στα δικά σας βιβλία και των φίλων σας, σε περιοδικά με επιστημονικό και τεχνολογικό περιεχόμενο, στις σελίδες ή στα ένθετα των εφημερίδων, στα διαφημιστικά έντυπα βιομηχανιών κ.λπ. Είναι μια καλή ευκαιρία να αρχίσετε να κόβετε δημοσιεύματα από εφημερίδες και να συλλέγετε ένθετα με τα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Αν διαπιστώσετε ότι πράγματι κάτι σας ενδιαφέρει, προχωρήστε μετά σε προσεκτική ανάγνωση υπογραμμίζοντας ή κρατώντας σημειώσεις σε ό,τι μπορείτε να αξιοποιήσετε.

β) Στις προσωπικές πηγές πληροφόρησης περιλαμβάνονται συζητήσεις με τεχνίτες, επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων ή ακόμη και τηλεφωνικές πληροφορίες από ειδικούς που μπορείτε να βρείτε μέσω των επαγγελματικών οδηγών της περιοχής σας ή του χρυσού οδηγού. Σ' αυτές ανήκουν επίσης οι επισκέψεις σε μουσεία και ιδρύματα, σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες και εργαστήρια επιχειρήσεων.

Πριν από την προσωπική επικοινωνία ή επίσκεψη, είναι απαραίτητο να αποτυπώσετε τα ερωτήματά σας σε ερωτηματολόγιο, πάνω στο οποίο θα καταγράψετε τις απαντήσεις. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με τον καθηγητή του

Εικ. 17 Καταγραφή των απαντήσεων-πληροφοριών ύστερα από συζήτηση με τον ειδικό της επιχείρησης.
Εικ. 17 Καταγραφή των απαντήσεων-πληροφοριών ύστερα από συζήτηση με τον ειδικό της επιχείρησης.

μαθήματος. Το ερωτηματολόγιο με τις απαντήσεις θα ενσωματωθεί στη γραπτή εργασία. Αν στο χώρο της επίσκεψης

υπάρχει έντυπο υλικό για τους επισκέπτες συγκεντρώστε το για να το μελετήσετε στην τάξη.

Στο τέλος γίνεται καταγραφή και αξιολόγηση όλου του πληροφοριακού υλικού (ερωτηματολόγιο, ενημερωτικό έντυπο, φωτογραφίες κ.λπ.).

γ) Οι ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης είναι ίσως ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος συγκέντρωσης πληροφοριών. Μέσα από τις εικόνασελίδες του διαδικτύου (internet) μπορείτε να βρείτε και να επιλέξετε τις πληροφορίες που είναι χρήσιμες στην εργασία σας. Χρησιμοποιώντας μια μηχανή αναζήτησης και πληκτρολογώντας τη λέξη «κλειδί» π.χ. το είδος της Βιομηχανίας, παραγόμενα προϊόντα κ.λπ. βρίσκετε διευθύνσεις με πλούσιο πληροφοριακό υλικό,

Το ζητούμενο στην εποχή μας είναι, οι νέοι να εξασκηθούν στον άμεσο εντοπισμό, στην αξιολόγηση και στην αξιοποίηση της πληροφορίας.

(φωτογραφίες, διαδικασίες παραγωγής, αρχές λειτουργίας κ.ά.).

 

 

 

 

Μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) μπορείτε να επικοινωνήσετε με επιχειρήσεις και οργανισμούς και να ζητήσετε πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να συνεργαστείτε με τους μαθητές άλλων σχολείων που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο και να ανταλλάξετε απόψεις και πληροφορίες.

Σημείωση

icon Να θυμάστε ότι πρέπει να σημειώνετε τα στοιχεία των πηγών πληροφόρησης. Όταν κρατάτε απόκομμα εφημερίδας γράψτε πάνω του τον τίτλο της εφημερίδας και την ημερομηνία. Πληροφορίες που παίρνετε από βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά σημειώστε τα στοιχεία (τίτλο βιβλίου, συγγραφέα, εκδοτικό οίκο κ.λπ.) γιατί θα σας είναι απαραίτητα στη βιβλιογραφία της γραπτής εργασίας. Όταν παίρνετε προσωπική συνέντευξη να σημειώνετε τουλάχιστον το όνομα και την επαγγελματική ιδιότητα του ειδικού. Τέλος για πληροφορίες που προέρχονται από τα ηλεκτρονικά μέσα κρατείστε τα στοιχεία της πηγής.

icon Ιστοσελίδες

http://www.tsawww.org (Technology StudentAssociation). Η ιστοσελίδα της ένωσης μαθητών Τεχνολογίας. Οι μαθητές αυτοί απ' όλον τον κόσμο, ανταλλάσσουν πληροφορίες για τα έργα που φτιάχνουν, επικοινωνούν με επιχειρήσεις κ.λπ.
http://www.katalogos.net Η ιστοσελίδα παρέχει μεγάλο κατάλογο επιχειρήσεων, και δίνονται πληροφορίες για τη δράση, την οργανωτική δομή, τη λειτουργία τους.
www.flash.gr και επιλογή Τεχνολογία. Μέσα από τις σελίδες του διαφημίζονται νέα τεχνολογικά προϊόντα και δίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
http://users.otenet.gr και On Line Κοινότητες-Anazitisis Τεχνολογία και ΤΕΧΝΟλογία. Δίνει ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την αναζήτηση γενικών και ειδικών πληροφοριών πάνω σε τεχνολογικά θέματα.
http://www.tmth.edu.gr Τεχνολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
http://www.in.gr μηχανή αναζήτησης.
http://www.google.gr μηχανή αναζήτησης.
http://www.yahoo.com μηχανή αναζήτησης.