Τεχνολογία (B΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

Εισαγωγικές Πληροφορίες

Κεφ. 1

Εισαγωγικές Πληροφορίες

Στο μάθημα της Τεχνολογίας της Β' Γυμνασίου, θα μελετήσουμε τον τρόπο λειτουργίας των παραγωγικών μονάδων για εικόνατην παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτουν, τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής που εφαρμόζουν, τα πιθανά προβλήματα και τα οφέλη που προκύπτουν.

Η μελέτη βιομηχανιών έχει ως γενικό στόχο την εξοικείωση σας με την παραγωγική διαδικασία και την επίλυση τεχνο-παραγωγικών προβλημάτων, στην πράξη.

Με τον τρόπο αυτό αντιλαμβάνεστε το ρόλο της βιομηχανίας στο σύγχρονο πολιτισμό. Μαθαίνετε να χρησιμοποιείτε εργαλεία και υλικά στις κατασκευαστικές δραστηριότητες και, μέσω της δικής σας συμμετοχικής δράσης, κατανοείτε τη σημασία της συνεργασίας όλων των παραγόντων που εμπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία καθώς και τους τρόπους με τους οποίους εξασφαλίζεται η συνεργασία αυτή.

 

Εικόνα

 

Τι είναι Βιομηχανία; Τι είναι σύστημα; Τι είναι Παραγωγή;

Εικόνα

Κοίταξε γύρω σου! θα δεις βιβλία, έπιπλα, ρούχα, συσκευές κ.λπ. Οτιδήποτε βλέπεις έχει παραχθεί από ένα σύστημα παραγωγής.

εικόνα

Στο σύγχρονο κόσμο, θα ήταν αδύνατη η παραγωγή αγαθών για την ικανοποίηση των αναγκών μας χωρίς τον βιομηχανικό τρόπο παραγωγής.

Στο σύστημα παραγωγής εμπλέκονται πολλοί και διαφορετικοί συντελεστές που επηρεάζουν τη λειτουργία του, όπως η εργασία και οι γνώσεις των ανθρώπων, οι πρώτες ύλες, το επίπεδο του τεχνολογικού εξοπλισμού, τα διαθέσιμα κεφάλαια, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και η ενέργεια που χρησιμοποιείται.

Ακόμη, εμπλέκεται ο ανταγωνισμός που αντιμετωπίζει η επιχείρηση στο διεθνοποιημένο σήμερα παραγωγικό και εργασιακό περιβάλλον, η εργασιακή νομοθεσία που ισχύει στη χώρα που λειτουργεί η παραγωγική μονάδα, η διαθέσιμη υποδομή του χώρου στον οποίο είναι εγκαταστημένη η βιομηχανία (συγκοινωνίες, σιδηρόδρομοι, επικοινωνίες κ.λπ.).

εικόνα

Εικ. 2 H αλματώδης αύξηση
της παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων
έκανε πιο άνετη τη ζωή μας
.

 

 

 

εικόνα

Εικόνα

Οι συντελεστές που εμπλέκονται στο βιομηχανικό σύστημα παραγωγής, πρέπει να «ενορχηστρώνονται», δηλαδή ο ένας να συσχετίζεται αρμονικά με όλους τους άλλους, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κανένας συντελεστής δεν είναι ανεξάρτητος. Οποιαδήποτε μεταβολή σ' ένα συντελεστή επιφέρει αλλαγές και στους άλλους συντελεστές και στο παραγωγικό αποτέλεσμα.

Εικόνα

εικόνα