Μαθηματικά ΣΤ Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή (Eμπλουτισμένο)
Εικόνα

Αναγνωρίζω σχήματα με άξονα συμμετρίας.

Βρίσκω τους άξονες συμμετρίας των σχημάτων.

Σχεδιάζω σχήματα που είναι συμμετρικά ως προς άξονα.

Δραστηριότητα 1η  

Οι εικόνες που βλέπεις έχουν όλες ένα κοινό χαρακτηριστικό.

Εικόνα

 • Πώς ονομάζονται τα αντικείμενα ή τα σχέδια που έχουν αυτό το χαρακτηριστικό;.........................

  ....................................................................................................................................

 • Αντίγραψε τα παρακάτω σχέδια σε μιλιμετρέ χαρτί και δίπλωσέ τα ώστε το ένα μέρος να τοποθετηθεί πάνω στο άλλο.

  Εικόνα

  Τι παρατηρείς;................................................................................................................

  ....................................................................................................................................

Μικροπείραμα μικροπείραμα

Δραστηριότητα 2η  
 • Αντίγραψε τα παρακάτω σχήματα σε διαφανές χαρτί και κόψε το περίγραμμά τους.

  Εικόνα

 • Προσπάθησε να τα διπλώσεις στη μέση, έτσι που τα δύο μέρη τους να συμπίπτουν.

 • Yπάρχει μόνο ένας τρόπος να τα διπλώσεις;.........................................................................

  ....................................................................................................................................

 • Σχεδίασε στα παραπάνω σχήματα όλα τα ευθύγραμμα τμήματα (χρησιμοποιώντας διαφορετικό χρώμα για καθένα) που ορίζουν οι διπλώσεις που έκανες.

  Τι παρατηρείς;................................................................................................................

  ....................................................................................................................................

 • Σκέψου σε πόσες ευθείες θα μπορούσες να διπλώσεις έναν κύκλο...........................................

 • Θα μπορούσες να διπλώσεις με τον ίδιο τρόπο ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο;............................

Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι γύρω μας, τόσο στη φύση όσο και στις ανθρώπινες κατασκευές, υπάρχουν σχήματα ή αντικείμενα που «αποτελούνται» από δύο όμοια τμήματα.

Αξονική συμμετρία
Όταν ένα σχήμα μπορεί να χωριστεί με μια ευθεία γραμμή σε δύο τμήματα, έτσι ώστε το ένα τμήμα να είναι η αντανάκλαση του άλλου, τότε το σχήμα αυτό είναι συμμετρικό ως προς άξονα συμμετρίας.
Η ευθεία γραμμή που χωρίζει το σχήμα αυτό στα δύο ονομάζεται άξονας συμμετρίας.
Ένα σχήμα μπορεί να έχει πολλούς άξονες συμμετρίας.
Kάποια συμμετρικά σχήματα έχουν άξονα συμμετρίας που τα τέμνει, ενώ άλλα είναι συμμετρικά ως προς άξονα συμμετρίας που βρίσκεται έξω από αυτά.

Παραδείγματα

Εικόνα

 

Εφαρμογή 1η Bρίσκω τον άξονα συμμετρίας

Στα παρακάτω σχήματα να χαράξεις με χρωματιστή γραμμή τον άξονα συμμετρίας.

Εικόνα

Εικόνα

Εφαρμογή 2η Bρίσκω τον άξονα συμμετρίας

Στο παρακάτω μιλιμετρέ χαρτί να σχεδιάσεις τα συμμετρικά των σχημάτων ως προς τον άξονα συμμετρίας.

Εικόνα

Λύση - Απάντηση: Αυτό που πρέπει να προσέξουμε στα συμμετρικά σχήματα είναι αν όλα τα σημεία του ενός μέρους είναι συμμετρικά με τα αντίστοιχα σημεία του άλλο (δηλαδή αν τραβώντας μια κάθετη γραμμή προς τον άξονα συμμετρίας απέχουν το ίδιο).

Eρωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση

Στο κεφάλαιο αυτό συναντήσαμε τους όρους άξονας συμμετρίας και συμμετρικά σχήματα ως προς άξονα. Να αναφέρεις παραδείγματα αντικειμένων ή σχημάτων συμμετρικών ως προς άξονα.

Σημειώστε αν είναι σωστές ή λάθος και συζητήστε τις παρακάτω εκφράσεις: Σωστό Λάθος
 • Μόνο τα γεωμετρικά σχήματα έχουν άξονα συμμετρίας.
Εικόνα Εικόνα
 • Ο άξονας συμμετρίας πάντα τέμνει ένα σχήμα.
Εικόνα Εικόνα
 • Τα δύο μέρη ενός συμμετρικού σχήματος είναι μεταξύ τους ίσα.
Εικόνα Εικόνα

Τετράδιο εργασιών - Άσκηση 1 άσκηση αυτοαξιολόγησης     Τετράδιο εργασιών - Άσκηση 2 άσκηση αυτοαξιολόγησης