Μαθηματικά ΣΤ Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή (Eμπλουτισμένο)
Δραστηριότητα 1η  
Ένα μαγαζί με ποδήλατα διαφημίζει ότι έχει βάλει έκπτωση 35% σε όλα τα είδη του. Βλέπεις στη βιτρίνα ένα ποδήλατο που κοστίζει μετά την έκπτωση 78 €. Πόσο κόστιζε αρχικά; Εικόνα
 • Σε τι διαφέρει το πρόβλημα αυτό από τα προβλήματα ποσοστών του προηγούμενου μαθήματος;

  ...................................................................................................................................

 • Θυμήσου το σχήμα του προηγούμενου μαθήματος σχετικά με τις διάφορες τιμές στα προβλήματα ποσοστών και συμπλήρωσε τις τιμές του προβλήματος. Στη θέση των άγνωστων τιμών μπορείς να βάλεις μεταβλητές.

Εικόνα
 • Στο συγκεκριμένο ποδήλατο γνωρίζεις την .................... τιμή και ψάχνεις...............................

 • Στο κλάσμα Εικόνα (ποσοστό %) το 100 δηλώνει την ..................... τιμή ενός ποδηλάτου.

 • Να βρεις την τελική τιμή για το ποδήλατο των 100 € .............................................................

 • Τώρα μπορείς να συμπληρώσεις τον πίνακα και την αναλογία:

  ΠΟΣΑ ΤΙΜΕΣ
  Kοστίζει μετά την έκπτωση    
  Kόστιζε πριν την έκπτωση 100  
  Εικόνα
 • Μπορείς να το λύσεις με όποια άλλη από τις μεθόδους των ανάλογων ποσών θέλεις.
Δραστηριότητα 2η  

Εικόνα

Το πρωί η Βασιλική διάβασε πάνω στο κουτί με το γάλα: «Πίνοντας 500 ml γάλα (2 μεγάλα ποτήρια) ο οργανισμός μας παίρνει το 75% της Συνιστώμενης Ημερήσιας Ποσότητας ασβεστίου». Είδε στο διατροφικό πίνακα ότι 100 ml γάλα περιέχουν 120 mg ασβέστιο και σκέφτηκε να υπολογίσει πόσα mg ασβεστίου χρειάζεται ο οργανισμός καθημερινά.

 • Τι πρέπει να βρούμε πρώτα; ................................................

 • Κάνε την πράξη:.................................................................

 • Αυτό που βρήκες είναι το σύνολο των αναγκών ή το μέρος;........

 • Είναι αρκετό αυτό που βρήκες, μαζί με το 75% για να εφαρμόσεις κάποια από τις μεθόδους λύσης των προβλημάτων με ποσοστά;...................

 • Επέλεξε μια μέθοδο και εξήγησε πώς θα έλυνες το πρόβλημα.

  ...................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι, στα προβλήματα ποσοστών, επειδή ο αριθμός 100 είναι πάντα γνωστός, αρκεί να ξέρουμε δύο τιμές για να βρούμε την άγνωστη.

Βρίσκω την αρχική τιμή ενός ποσού

Όταν το ζητούμενο σ’ ένα πρό­βλημα με ποσοστά είναι η αρχική τιμή, για να την υπολογί­σουμε αρκεί να γνωρίζουμε το ποσοστό % και μια τιμή ακόμα.

Δεν είναι απαραίτητο να υπολο­γίσουμε την τιμή που δεν χρειάζεται (π.χ. στο διπλανό παράδειγμα δεν χρειάζεται να υπολογίσουμε το κέρδος, δηλαδή την αύξηση).

Παραδείγματα

Πόσο αγοράζει την εφημερίδα το περίπτερο όταν την πουλάει 2 € και το ποσοστό κέρδους είναι 25%;

Λύση:Γνωρίζω το ποσοστό κέρδους στα % και την τελική τιμή πώλησης.

1. Θα υπολογίσω την τελική τιμή όταν η αρχική τιμή είναι 100€­: Αν αγοράζει την εφημερίδα 100 € (αρχική τιμή) και κερδίζει 25 € (κέρδος), άρα την πουλάει 125 € (τελική τιμή).

Συμπληρώνω την αναλογία: Εικόνα

125 · x = 100 · 2   125 · x = 200    x = 200 : 125  x = 1,6

Aπάντηση: Αγοράζει την εφημερίδα 1,6 €.

Σε προβλήματα στα οποία το ποσοστό δηλώνει μέρος του συνόλου και όχι κάποια αύξηση ή μείωση της αρχικής τιμής δεν υπάρχει τελική τιμή.

Στη 2η δραστηριότητα της προηγούμενης σελίδας, πρώτα βρίσκουμε το ποσοστό στην αρχική τιμή, που είναι το μέρος:
5 · 120 = 600 mg ασβέστιο
και μετά την αρχική τιμή, που είναι το σύνολο:

Εικόνα      75 · x = 600 · 100

75x = 60000, άρα x = 60000 : 75, άρα x = 800 mg ασβέστιο

 

Εικόνα

Εφαρμογή

Ρωτήσαμε κάποιους μαθητές ηλικίας 12 – 14 ετών «πόσο συχνά σερφάρετε στο ιντερνετ;» Οι 210 μαθητές (ποσοστό 70%) απάντησαν «μια φορά την εβδομάδα». Οι υπόλοιποι απάντησαν «μια φορά το μήνα».
Πόσοι ήταν οι υπόλοιποι μαθητές;

Λύση

Εικόνα

Γνωρίζω το ποσοστό στα % και το ποσοστό στην αρχική τιμή. Δεν ξέρω την αρχική τιμή (πόσοι ήταν όλοι οι μαθητές).
Άρα μπορώ κατευθείαν να συμπληρώσω την αναλογία:

Εικόνα   70 · x = 210 · 100 70 · x =...........

x = ........................... x = ........... Άρα όλοι οι μαθητές ήταν 300.

Οι υπόλοιποι μαθητές ήταν 300 – 210 = 90

Απάντηση: Οι υπόλοιποι μαθητές ήταν 90.

Μικροπείραμα μικροπείραμα Μικροπείραμα μικροπείραμα

Eρωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση

Στο κεφάλαιο αυτό μελετήσαμε τη σχέση: αρχική τιμή - ποσοστό - τελική τιμή και μάθαμε να βρίσκουμε την αρχική τιμή. Μπορείς να εξηγήσεις με ένα δικό σου παράδειγμα;

Σημειώστε αν είναι σωστές ή λάθος και συζητήστε τις παρακάτω εκφράσεις: Σωστό Λάθος
 • Για να υπολογίσω την αρχική τιμή αρκεί να ξέρω άλλες δύο τιμές.
Εικόνα Εικόνα
 • Στα προβλήματα ποσοστών πάντα υπάρχει τελική τιμή.
Εικόνα Εικόνα
 • Σε μια έρευνα το δείγμα είναι μέρος του συνολικού πληθυσμού.
Εικόνα Εικόνα