Μαθηματικά ΣΤ Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή (Eμπλουτισμένο)
Εικόνα

Δυνάμεις του 10

Γράφω τους μεγάλους αριθμούς χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις του 10.

Δραστηριότητα 1η  

Όπως ξέρουμε, τον πολλαπλασιασμό ενός αριθμού με τον εαυτό του, μπορούμε να τον εκφράσουμε και με τη μορφή δύναμης.

 • Να εκφράσεις το γινόμενο 10 · 10 με δύναμη και να το υπολογίσεις........................................

 • Έχοντας εκφράσει την εκατοντάδα με δύναμη, πώς μπορούμε να εκφράσουμε γρήγορα τις 2, 3, 4,

  εκατοντάδες;..................................................................................................................

 • Να εκφράσεις το 1000 με δύναμη του 10.............................................................................

 • Πώς μπορούμε τώρα να εκφράσουμε τις 2, 3, 4, ... χιλιάδες με δύναμη....................................

  ......................................................................

  102 103 104 105
  10 · 10      
  100      
 • Συμπλήρωσε τον πίνακα με τις δυνάμεις του 10.

 • Βρες τον κανόνα για να υπολογίζεις από τη δύναμη το γινόμενο, χωρίς να κάνεις τους πολλαπλασιασμούς.

Δραστηριότητα 2η  
Εικόνα

Ο Άρης είναι περίπου 1.000.000.000.000 μέτρα μακριά από τη Γη! Ο αριθμός αυτός μας δίνει την «εντύπωση» μιας μεγάλης απόστασης, αλλά σε σχέση με τι; Το σχολείο απέχει 100 μέτρα από το σπίτι! Αν μας έλεγαν ότι το μήκος του γαλαξία μας είναι 1.000.000.000.000.000.000.000 μέτρα, ξαφνικά ο Άρης θα έμοιαζε σαν ένας πολύ κοντινός γείτονας (που, για τις αστρονομικές αποστάσεις, είναι πραγματικά)!

Διαβάζοντας το παραπάνω κείμενο, παρατηρούμε ότι η απεικόνιση, η σύγκριση, ακόμα και η ανάγνωση τεράστιων αριθμών είναι δύσκολη υπόθεση. Για να μπορούμε να τους διαβάζουμε πιο εύκολα, να βλέπουμε με μια ματιά τη «μεγαλοσύνη» τους και να κάνουμε πράξεις με αυτούς, τους εκφράζουμε με τις δυνάμεις του 10. Έτσι:

Το μήκος του γαλαξία μας είναι:   ........ μέτρα.
Η απόσταση από τη Γη ως τον Άρη είναι:   ........ μέτρα.
Το σπίτι απέχει από το σχολείο:   ........ μέτρα.

Οι δυνάμεις του 10 μας επιτρέπουν να εκφράσουμε τη σύγκριση μεγεθών, που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να συγκριθούν.

 • Μπορείτε τώρα να απαντήσετε, συγκρίνοντας τους αριθμούς ως δυνάμεις του 10, στην ερώτηση: «Πόσες φορές μεγαλύτερο είναι το μήκος του γαλαξία μας από την απόσταση Γη - Άρη;».

  ....................................................................................................................................

Από τις προηγούμενες δραστηριότητες συμπεραίνουμε ότι, χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις του 10, μπορούμε να γράψουμε με σύντομο τρόπο πολύ μεγάλους αριθμούς.

Δυνάμεις του 10

Κάθε δύναμη του 10 είναι ίση με τον αριθμό που σχηματίζεται από το ψηφίο 1 και τόσα μηδενικά όσες μονάδες έχει ο εκθέτης.
Μπορούμε να γράψουμε τους αριθμούς 10, 100, 1000, ... ως δυνάμεις με βάση το 10 βάζοντας ως εκθέτη τον αριθμό που δείχνει πόσα μηδενικά έχουν.

Παραδείγματα

102 = 100
10 4 = 10.000
1.000 = 103
1.000.000 = 106

Για να γράψουμε έναν πολυψήφιο αριθμό, με τη βοήθεια των δυνάμεων του 10 κάνουμε τα εξής:

 • Τον μετατρέπουμε σε γινόμενο με το 10, 100, 1000, ... ανάλογα με τον αριθμό των 0 που υπάρχουν στον αριθμό.
 • Μετατρέπουμε το 10, 100, 1000, ... σε δύναμη του 10
 • Ο πολυψήφιος αριθμός έχει τώρα τη μορφή γινομένου του οποίου ο δεύτερος παράγοντας είναι δύναμη του 10.

Οι αστροφυσικοί έχουν ανακαλύψει στο διάστημα περίπου 500.000.000 γαλαξίες.

 • Αυτό γράφεται και ως: 5 · 100.000.000
 • 100.000.000 = 10 8
 • 500.000.000 = 5 · 10 8
 

Εφαρμογή 1η

Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι, όταν το βακτήριο της φυματίωσης προσβάλλει έναν άνθρωπο, εφ’ όσον οι συνθήκες είναι ικανοποιητικές, μέσα σε 12 ώρες δημιουργείται αποικία 1.500.000 ατόμων στον οργανισμό. Πόσα άτομα βακτηρίου θα υπάρχουν στον άνθρωπο, αν αρχίσει την αντιβίωση 2 μέρες, αφού προσβληθεί από το βακτήριο; Να εκφράσετε τον αριθμό με τη βοήθεια των δυνάμεων του 10.

Εικόνα

Λύση

Λύση: Ξέρουμε ότι 2 μέρες είναι 4 δωδεκάωρα. Αφού το βακτήριο πολλαπλασιάζεται περίπου κατά 1.500.000 άτομα κάθε 12 ώρες, έπειτα από 2 μέρες θα υπάρχουν 1.500.000· 4 = 6.000.000 άτομα. Μετατρέπουμε τον αριθμό στο γινόμενο 6 · 1.000.000 Μετατρέπουμε το 1.000.000 στη δύναμη 10..... Ο αριθμός γράφεται τώρα 6 · 10.....

Απάντηση: Σε 2 μέρες θα υπάρχουν περίπου 6 · 10.... μονάδες του βακτηρίου.

 

Εφαρμογή 2η

Εικόνα

Ο πληθυσμός της Γης είναι περίπου 7 · 109 άνθρωποι. Γράψε τον αριθμό αυτό στην κανονική μορφή.

Λύση

Η δύναμη 109 είναι ίση με το 1.000.000.000.
Άρα το γινόμενο 7 · 109 = 7 · 1.000.000.000 = 7.000.000.000.

Απάντηση: Ο πληθυσμός της Γης είναι περίπου 7.000.000.000 άνθρωποι.

Eρωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση

Στο κεφάλαιο αυτό συναντήσαμε τους όρους δυνάμεις του 10 και έκφραση αριθμού με δύναμη του 10. Εξήγησέ τους με δικά σου παραδείγματα.

Σημειώστε αν είναι σωστές ή λάθος και συζητήστε τις παρακάτω εκφράσεις: Σωστό Λάθος
 • Σε μια δύναμη του 10 εκθέτης είναι πάντα το 10.
Εικόνα Εικόνα
 • Οι αριθμοί εκφράζονται με δύναμη του 10 μόνο για μεγάλες αποστάσεις.
Εικόνα Εικόνα
 • Η ισότητα 101= 10 είναι σωστή.
Εικόνα Εικόνα