Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic541
Δοχεία διαφόρων ειδών
 
pic23 Μπορούν δύο διαφορετικά ποτήρια να χωρούν την ίδια ποσότητα νερού;
  α) pic268 Κάθε παιδί άδειασε όλο το χυμό του κουτιού στο ποτήρι του. pic542
  pic166 Ποιο ποτήρι:
  έχει πιο πολύ χυμό;
  .........................................
  χωράει πιο πολύ χυμό;
    .........................................  
  pic166 pic212 Ποιες από τις παρακάτω ενδείξεις έχουμε συναντήσει σε συσκευασίες με γάλα, αναψυκτικά, χυμούς και νερό; Επιλέγουμε με pic543:
    • lt
 
• λίτρο
 
• γραμμάριο
 
    • κιλό
 
• ml
 
• L
 
    pic544
  β) Συμπληρώνω:
    1 λίτρο pic545 0,5 λίτρα pic546 pic547
    ............... χιλιοστόλιτρα ............... χιλιοστόλιτρα ............... χιλιοστόλιτρα
Εμπειρική προσέγγιση της έννοιας της χωρητικότητας. Μέτρηση της χωρητικότητας
με άτυπες μονάδες μέτρησης. Η έννοια του λίτρου και του χιλιοστόλιτρου.
bookA
Εργασίες
1)
pic33 pic166 Ο Πέτρος υπολόγισε ότι στο κουτί χωρούν 81 λουκούμια.
pic166 Η Στέλλα υπολόγισε ότι στο κουτί χωρούν 192 λουκούμια.
    pic549
  pic166 Ποιο λουκούμι χρησιμοποίησε το κάθε παιδί για να υπολογίσει; Εξηγούμε:
    .......................................................................................................................................
    .......................................................................................................................................
2)
Ο Νικήτας πίνει κάθε μέρα μισό λίτρο γάλα. Σήμερα δεν έχει πιει ακόμα, γιατί τους έχει τελειώσει. Πηγαίνει στο φούρνο για ν’ αγοράσει. pic5411
  pic5410
Ημερομηνία λήξης: Ημερομηνία λήξης:
22/05/2006 21/05/2006
pic166 pic212 Απαντούμε και εξηγούμε:
  Ποια συσκευασία συμφέρει ν’ αγοράσει ο Νικήτας:
  α) αν πίνει μόνο αυτός γάλα στην οικογένειά του; ......................................................................
  ...............................................................................................................................................
  β) αν πίνει και η αδερφή του μισό λίτρο γάλα την ημέρα; ...........................................................
  ...............................................................................................................................................
Συμπέρασμα
Στην καθημερινή ζωή συναντάμε καταστάσεις στις οποίες χρειάζεται να συγκρίνουμε χωρητικότητες.

Τετράδιο εργασιών - Άσκηση 3α μικροπείραμα

Τετράδιο εργασιών - Άσκηση 3β μικροπείραμα

Τετράδιο εργασιών - Άσκηση 3γ μικροπείραμα