Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic529
Άχρηστα κουτιά αλλάζουν όψη
 
pic23 Με ποιον τρόπο μπορούμε να κόψουμε ακριβώς όσο χαρτί χρειάζεται για να τυλίξουμε ένα κουτί;
  pic2019 Τα παιδιά καλύπτουν την επιφάνεια παλιών κουτιών με πολύχρωμες κόλλες χαρτιού.
    pic212 Το κουτί της Ηρώς έχει μορφή κύβου. Παρατηρούμε πώς εργάζεται για να το καλύψει:
       
  pic2019 Σχεδιάζω το ανάπτυγμα του κύβου στο οποίο κατέληξε η Ηρώ.
pic5211
 
Εργασίες
1)
Η Στέλλα σχεδίασε και έκοψε αυτό το ανάπτυγμα με παρόμοιο τρόπο. pic2019 Ποιο αντικείμενο μπορεί να καλύψει το ανάπτυγμα που έφτιαξε η Στέλλα; Παρατηρώ και βάζω pic5212:
  pic5213
pic2019 Το pic5214 είναι ανάπτυγμα της ………………… …………………
Αναπτύγματα κύβου, ορθογωνίου παρ/δου, τριγωνικής και τετραγωνικής πυραμίδας.
Γνωριμία με τ'αναπτύγματα του κυλίνδρου και του κώνου.
bookA
2)
pic268pic513 Εφαρμόζοντας τη μέθοδο της Ηρώς σχεδιάζουμε ένα ανάπτυγμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου.
3)
Ποιο από τα παρακάτω δεν μπορεί να είναι ανάπτυγμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου; Βάζω pic5212:
  pic5216
  Εξηγώ: ...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4)
pic5217
pic2019 Τοποθετώ ένα λευκό φύλλο χαρτιού πάμω στο διπλανό σχήμα.
pic2019 Αντιγράφω το σχήμα.
pic2019 Το κόβω στο μπλε περίγραμμα.
pic2019 Διπλώνω στις κόκκινες διακεκομμμένες γραμμές με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύψει ένα στερεό.
pic2019 Ποιό στερεό σχηματίστηκε;
...........................................................
Συμπέρασμα
Ανάπτυγμα ενός στερεού είναι ένα επίπεδο σχήμα, από το οποίο με κατάλληλες διπλώσεις προκύπτει το στερεό.

Τετράδιο εργασιών - Άσκηση 3α μικροπείραμα

Τετράδιο εργασιών - Άσκηση 3β μικροπείραμα

Τετράδιο εργασιών - Επέκταση 1 μικροπείραμα

Τετράδιο εργασιών - Επέκταση 2 μικροπείραμα

Τετράδιο εργασιών - Επέκταση 3 μικροπείραμα

Τετράδιο εργασιών - Επέκταση 4 μικροπείραμα

Τετράδιο εργασιών - Επέκταση 5 μικροπείραμα