Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic491
Ανθρωπιστική βοήθεια
 
pic23 Τι σημαίνει «ανθρωπιστική βοήθεια»;
  pic142 Το 2003 η Ελλάδα, ως μέλος της Ε.Ε., ενίσχυσε οικονομικά κάποια κράτη που είχαν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή πολέμους.
pic492 Ποια κράτη έλαβαν περισσότερα των 100.000 € και λιγότερα των 250.000 €;
  ..................................................................
  ..................................................................
Για 3 από τα κράτη αυτά η Ελλάδα διέθεσε συνολικά περίπου 950.000 €. Ποια μπορεί να είναι αυτά τα κράτη;
  ..................................................................
  Χρήματα (σε €) που παρείχε η Ελλάδα προς άλλες χώρες κατά το έτος 2003.
    pic493
pic142 pic268 Ποιο παιδί εκτιμά με μεγαλύτερη ακρίβεια; Εξηγούμε: .....................................................
....................................................................................................................................
Εργασίες
1)
pic33 Ποιο πρόβλημα μπορεί να έχει την παρακάτω απάντηση; Το διατυπώνουμε και το επιλύουμε:
pic494  
Η Τουρκία έλαβε .......................... € περισσότερα από τη Νότια Αφρική και τη Γεωργία μαζί.
Διαχείριση προβλημάτων με αριθμούς ως το 1.000.000.
bookA
2)
pic33 Τα σχολεία της Αττικής συγκέντρωσαν 891.600 κουτιά με γάλα, για να τα στείλουν στα παιδιά μιας χώρας που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Τα κουτιά συσκευάστηκαν σε κιβώτια που χωρούν 300 κουτιά το καθένα.
  pic142 Εκτιμούμε και επιλέγουμε με pic453.
Ο αριθμός των κιβωτίων που χρειάστηκαν είναι πιο κοντά στο:
  pic497
  pic142 Εξηγούμε πώς σκεφτήκαμε:..................................................................................................
...........................................................................................................................................
  pic142 Υπολογίζουμε με ακρίβεια: pic496  
3)
Μια ελληνική ανθρωπιστική οργάνωση συγκέντρωσε 2.000 κιβώτια με φαρμακευτικά είδη για μια γειτονική χώρα που τα είχε ανάγκη. Κάθε κιβώτιο ζύγιζε 510 κιλά. Μια ναυτιλιακή εταιρεία προσφέρθηκε να μεταφέρει τα κιβώτια μ’ ένα φορτηγό πλοίο. Εκτός από το κανονικό του φορτίο, το πλοίο μπορεί να μεταφέρει 1.000 τόνους ακόμα. Θα μπορέσει να μεταφέρει όλα τα κιβώτια;
  pic498 pic142 Συμπληρώνω κατάλληλα την εκτίμηση του Πέτρου.
Θα μεταφερθούν ................. κιβώτια. Ένα κιβώτιο ζυγίζει περίπου μισό ....................... Δύο κιβώτια ζυγίζουν περίπου ..................... τόν.................. Άρα, 2.000 κιβώτια ζυγίζουν περίπου ...................... τόνους.
  pic499 pic142 Ελέγχω υπολογίζοντας με ακρίβεια pic496
 
Συμπέρασμα
Όταν κάνουμε προβλέψεις με εκτίμηση, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να "πέσουμε έξω". Ελέγχουμε προσεκτικά τις εκτιμήσεις μας, ιδιαίτερα για μεγάλους αριθμούς, αλλά και στον πολλαπλασιασμό, γιατί τότε ο κίνδυνος απόκλισης από το ακριβές αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερος.