Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic481
Παιχνίδι με κάρτες
 
pic23 Είναι ο αριθμός 998 χιλιάδες "κοντά" στον αριθμό 1.000.000;
  pic142 Τα παιδιά παίζουν ένα παιχνίδι με κάρτες που λέγεται:
"ΚΕΡΔΙΣΕ 1.000.000 ΠΟΝΤΟΥΣ"
    Να οι κανόνες του παιχνιδιού: Κάθε παιδί διαβάζει τι γράφει η κάρτα του κι αποφασίζει αν συμφωνεί ή όχι. Για κάθε σωστή απάντηση, κερδίζει τους πόντους που αναγράφονται στην κάρτα. Για κάθε λάθος απάντηση, οι πόντοι αφαιρούνται. Κάθε παίκτης ξεκινά με 500.000 πόντους.
    α) Ο Νικήτας τράβηξε τις παρακάτω κάρτες και απάντησε ως εξής:
    pic482
    β) Τα υπόλοιπα παιδιά αξιολογούν τις απαντήσεις του Νικήτα:
    pic483
  pic142 pic33 Συμφωνούμε ή διαφωνούμε με την απάντηση του Νικήτα στις κάρτες pic484 και pic485; Εξηγούμε γιατί.
    pic486
Διαχείριση αριθμών ως το 1.000.000: στρατηγικές υπολογισμών, εκτίμηση.
bookA
γ) Η Ηρώ και ο Σαλ εκφράζουν τις απόψεις τους για την απάντηση του Νικήτα στη pic488 κάρτα.
  pic489
pic142 pic212 Με ποιο από τα παιδιά συμφωνούμε; Συζητάμε.
δ) Υπολογίζω το σύνολο των πόντων που συγκέντρωσε ο Νικήτας με τις απαντήσεις του στις 4 κάρτες.    
Εργασίες
pic142 Συμπληρώνω στην αριθμογραμμή τους αριθμούς που λείπουν. Στη συνέχεια σημειώνω μ’ ένα βελάκι τη θέση περίπου των αριθμών 342.700, 421.375 στην αριθμογραμμή.
  pic4810
Συμπληρώνω: α) 421.375 → περίπου 420.000 ή ..................
    β) 342.700 → περίπου .................. ή 300.000

Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα

Συμπέρασμα
Όταν θέλουμε να εκτιμήσουμε το αποτέλεσμα μιας πράξης με μεγάλους αριθμούς, μπορούμε ν’ αντικαταστήσουμε τους αριθμούς με την πλησιέστερη Δεκάδα Χιλιάδων ή Εκατοντάδα Χιλιάδων. Στη δεύτερη περίπτωση, εκτιμούμε πιο εύκολα αλλά με μεγαλύτερο σφάλμα.