Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic471
Προϊστορικά ευρήματα στον ελλαδικό χώρο
 
pic23 Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που γνωρίζεις;
  Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά αρχαιολογικά ευρήματα της Ιστορικής περιόδου. Υπάρχουν όμως και ευρήματα από την Προϊστορική περίοδο.
  pic472
  pic142 Ποιο από τα ευρήματα είναι το αρχαιότερο; …………...……………………
  pic142 Ποια ευρήματα είναι αρχαιότερα από το εύρημα (ε);
………………………………………………………………………………………...............…
  pic142 Παρατηρώ και συνεχίζω:
  pic473
Αριθμοί ως το 1.000.000: ονοματολογία, γραφή. Σύγκριση, διάταξη, δεκαδικό ανάπτυγμα.
bookA
Εργασίες
1)
pic212 Παίζουμε το παιχνίδι του μετρητή και συμπληρώνουμε τον επόμενο πίνακα:
+ 1 10 100 10.000
209.909        
590.090        
989.999        
2)
pic268 Η Ηρώ και ο Πέτρος περιγράφουν τον ίδιο αριθμό.
  pic475
pic142 Ποιος από τους δύο προηγούμενους τρόπους μας βοηθά να καταλάβουμε για ποιον αριθμό πρόκειται χωρίς να κάνουμε πράξεις; Εξηγούμε την άποψή μας:
  ...............................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................
3)
Με τη βοήθεια του άβακα στην επόμενη σελίδα συμπληρώνουμε τους αριθμούς που λείπουν:
  pic476
Συμπέρασμα
Ο αριθμός 1.000.000 ισοδυναμεί με:
  .................... Μονάδες .................... Χιλιάδες
  .................... Δεκάδες .................... Δεκάδες Χιλιάδων
  .................... Εκατοντάδες .................... Εκατοντάδες Χιλιάδων

Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα