Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic461
Παραγωγή ελαιόλαδου στην Κρήτη
 
pic23 Τι άθροισμα θα βρούμε, αν προσθέσουμε 3,4 τόνους και 5 κιλά;
 
pic462
  pic142 pic33 pic716 Αξιοποιούμε τις πληροφορίες της εικόνας για να διατυπώσουμε δύο προβλήματα. Μια άλλη ομάδα τα επιλύει:
  ..................................................................  
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
 
    .....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
 
Κατασκευή και επίλυση προβλήματος. Αναγωγή στη μονάδα.
bookA
pic213 Πρόσεξε να κάνεις τις κατάλληλες μετατροπές όταν χρησιμοποιείς μια μονάδα
μέτρησης και τα πολλαπλάσια ή τις υποδιαιρέσεις της.
Εργασίες
1)
Από την ποσότητα των 150.000 περίπου τόνων ελαιόλαδου που παράγονται ετησίως στην Κρήτη, το pic1611 καταναλώνεται από τους κατοίκους και τους τουρίστες. Πόσοι τόνοι είναι το υπόλοιπο λάδι; Πώς αξιοποιείται; pic464
2)
pic33 Η ετήσια κατανάλωση λαδιού στην Κρήτη είναι περίπου 100 κιλά λάδι ανά 4 κατοίκους. Μια περιοχή 4.840 κατοίκων πόσους τόνους λάδι περίπου καταναλώνει σ’ ένα χρόνο;
α) Συμπληρώνω στον πίνακα τα στοιχεία που λείπουν:
  κάτοικοι 4 40 400 800 4.000
ετήσια κατανάλωση
λαδιού σε κιλά
         
β) Αξιοποιώ τα στοιχεία του πίνακα για ν’ απαντήσω στο πρόβλημα:
pic465
3)
pic716 Αξιοποιώ τα παρακάτω στοιχεία για να διατυπώσω ένα πρόβλημα. Το διπλανό μου παιδί το επιλύει.
pic466 pic464
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
pic467
1)
pic33 Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Παιδιά σε ανάγκη» διοργάνωσε ραδιομαραθώνιο. Το χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε μοιράστηκε εξίσου σε 20 φιλανθρωπικά ιδρύματα που βοηθούν παιδιά. Τρία ιδρύματα στην περιοχή της Μακεδονίας έλαβαν συνολικά 120.000 €.
α) Ποιο ή ποια από τα παρακάτω στοιχεία δίνονται στο προηγούμενο κείμενο;
Επιλέγουμε με pic453.
pic142 Το χρηματικό ποσό που συγκέντρωσε ο οργανισμός «Παιδιά σε ανάγκη».        
pic142 Πόσα χρήματα πήρε το κάθε ίδρυμα.        
pic142 Πόσα χρήματα πήραν συνολικά 3 από τα 20 ιδρύματα.        
β) Διατυπώνουμε 2 ερωτήματα που μπορούν ν’ απαντηθούν από τα στοιχεία του κειμένου.
  1ο Ερώτημα:_______________________________________
  2ο Ερώτημα:______________________________________
γ) Βοηθάμε το Σαλ ν’ απαντήσει στο ερώτημά του.
  pic468
2)
pic33 Ο οργανισμός «Παιδιά σε ανάγκη» συγκέντρωσε βιβλία και τα έστειλε σε φορείς που βοηθούν τα παιδιά, για να τους τα δωρίσουν. Οι εθελοντές του οργανισμού συσκεύασαν 1.800 παιδικά βιβλία σε 100 πακέτα. Συσκεύασαν επίσης 1.800 βιβλία για εφήβους σε κουτιά, ανά εκατοντάδες.
Εμπέδωση-Επέκταση Κεφαλαίων 41-46.
bookA
pic142 Παρατηρούμε τα σχεδιαγράμματα και συμπληρώνουμε το προηγούμενο κείμενο με 2 ερωτήματα που ταιριάζουν στα σχεδιαγράμματα που ακολουθούν. Στη συνέχεια, απαντούμε στα ερωτήματα υπολογίζοντας με το νου.
  pic4610
α) .......................................................... β) ..........................................................
  ..........................................................   ..........................................................
       
3)
Η μητέρα του Νικήτα αγοράζει αθλητικά φανελάκια για την οικογένειά της.
  α) Ποια είναι η πιο συμφέρουσα αγορά;
  pic142 ν’ αγοράσει μια δωδεκάδα φανελάκια με 96 € ή
  pic142 ν’ αγοράσει μια δεκαπεντάδα φανελάκια με 105 €;
  pic4611 β) Υπολογίζω ακριβώς:
 
  pic142 pic33 Συμφωνούμε με τον Πέτρο; Εξηγούμε:
  ................................................................  
4)
Οι 10 τόνοι ανακυκλωμένου γυαλιού εξοικονομούν 120 κιλά πετρελαίου. Πόσα κιλά πετρελαίου εξοικονομούνται από την ανακύκλωση 250 τόνων γυαλιού;
  Συμπληρώνω τα στοιχεία που λείπουν στον παρακάτω πίνακα και τα αξιοποιώ για να επιλύσω το πρόβλημα.
 
ποσότητα
γυαλιού
10 τόνοι 50 τόνοι 100 τόνοι
ποσότητα
πετρελαίου
     
pic4612