Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic431
Αρχαιολογικοί χώροι της Ελλάδας
 
pic23 Πού συναντάμε την έννοια "δεδομένο" στην καθημερινή ζωή;
    pic33 Τα παιδιά αξιοποίησαν τα στοιχεία του πίνακα για να διατυπώσουν τα παρακάτω προβλήματα. Παρατηρώ και συμπληρώνω ό,τι λείπει: pic432
  α) Τον Αύγουστο επισκέφτηκαν το Σούνιο pic433 επισκέπτες και το Σεπτέμβριο pic433άτομα. Πόσοι ήταν συνολικά οι επισκέπτες; pic434
 
25.790+26.596 =.......... επισκέπτες
  β) Κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2003, επισκέφτηκαν το Σούνιο συνολικά pic433 άτομα. Τον Σεπτέμβριο οι επισκέπτες ήταν pic433 . Πόσοι ήταν τον Αύγουστο; pic435
.......... + .......... = ......... επισκέπτες
  γ) ................................................ pic436
....................................................
....................................................
....................................................
......... + ....... = ....... επισκέπτες
 
Αντίστροφα προβλήματα για αριθμούς μεγαλύτερους του 20.000.
bookA
pic213 Αν δυσκολεύεσαι να καταλάβεις ένα πρόβλημα, αντικατάστησε τους αριθμούς με άλλους μικρότερους, ακόμα και μονοψήφιους!!
δ) pic212 Ανά δύο τα προηγούμενα προβλήματα λέγονται αντίστροφα. Σε τι μοιάζουν και σε τι διαφέρουν; Συζητούμε.
Εργασίες
pic142 Ο Πέτρος αξιοποίησε τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα για να διατυπώσει ένα πρόβλημα. pic439
Επιχορήγηση σε 3/θεσια Δημ. Σχ. Μεσσηνίας
3/θεσια
Δημ. Σχολ.
Επιχορήγηση
ανά σχολείο
Σύνολο
5 9.000 € 45.000 €
pic4310 pic142 Το κάθε ένα από τα πέντε 3/θέσια σχολεία επιχορηγήθηκε με 9.000€. Πόσα χρήματα πήραν συνολικά τα σχολεία;
3/θεσιο Επιχορήγηση
ανά σχολείο
Σύνολο
5 9.000€ ;
     
5 · 9.000 = .............. €
pic142 pic33 Διατυπώνουμε ένα αντίστροφο για το προηγούμενο πρόβλημα.
..................................................................
3/θεσιο Επιχορήγηση
ανά σχολείο
Σύνολο
.......... ............ .............
  ..................................................................
  ..................................................................
     
pic142 pic212 Φτιάξαμε όλοι το ίδιο πρόβλημα; Πόσα διαφορετικά αντίστροφα του αρχικού προβλήματος μπορούν να γίνουν; Συζητούμε.
Συμπέρασμα
Δύο προβλήματα λέγονται αντίστροφα όταν το ζητούμενο του ενός είναι δεδομένο για το άλλο.