Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic421
Υπολογίζουμε πηλίκα με διάφορους τρόπους
 
pic23 Πώς μπορούμε να βρούμε το πηλίκο της διαίρεσης pic422;
  pic423
  β) pic424
Στρατηγικές και αλγόριθμος της διαίρεσης (με διψήφιο διαιρέτη).
bookA
γ) pic426
pic427 pic428
pic122 Για να διαιρέσω τη 1 Ε με το 13, τη μετατρέπω σε Δ και συνεργάζομαι με το Σαλ. pic122Για να συνεχίσουμε τη διαίρεση, μετατρέπουμε τις 6 Δ σε Μ και συνεργαζόμαστε με το Νικήτα.
pic429 pic122Διαιρούμε: pic4210 pic4211
δ) Η Στέλλα, για να διαιρέσει το 197 με το 13, έκανε κάθετα την πράξη. Βάζουμε τα βήματα στη σωστή σειρά γράφοντας κατάλληλα στα pic114 τους αριθμούς 1, 2, 3:
  pic4212 Επαληθεύω:
pic4213

Μικροπείραμα μικροπείραμα