Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic411
Πόσο τρώει ένας ελέφαντας;
 
pic23 Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν ένας αριθμός είναι πολλαπλάσιο ενός άλλου;
  pic412 pic122 pic268 Η Στέλλα έκανε μια γρήγορη εκτίμηση με δύο τρόπους:
  pic413
pic122 Προβλέπουμε: Ποια από τις δύο εκτιμήσεις είναι πιο κοντά στο πραγματικό αποτέλεσμα και γιατί; .....................................................
...............................................................................................................................................
  pic122 Βοηθάμε τη Στέλλα να υπολογίσει ακριβώς πόσα κιλά τροφή καταναλώνει ένας ελέφαντας ετησίως.  
       
  pic122 pic212 Καταγράφω έναν τρόπο υπολογισμού διαφορετικό από αυτόν της ομάδας μου.
    ....................................................................................................................................
    ....................................................................................................................................
Πολλαπλασιασμός με τριψήφιο πολλαπλασιαστή, πολλαπλάσια
bookA
pic213 Δες έναν έξυπνο τρόπο για να πολλαπλασιάζεις έναν αριθμό, π.χ. το 13 με το 5, το 50 ή το 500: Πολλαπλασίασε το 132 με το 10 ή το 100 ή το 1.000 αντίστοιχα και μετά βρες με το νου το μισό του!
Εργασίες
1)
Υπολογίζω το γινόμενο 219x196 με τη βοήθεια του σχεδιαγράμματος και του άβακα
  pic415
pic122 pic33 Παρατηρούμε τον άβακα και απαντούμε:
Ποιο από τα μερικά γινόμενα έχει τη μεγαλύτερη αξία και ποιο τη μικρότερη;
  Εξηγούμε: ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2)
Πώς μπορούμε να εξετάσουμε αν ένας αριθμός, π.χ. ο 25.465, είναι πολλαπλάσιο του 2, του 5 ή του 10;
  pic416
pic122 Επιλέγουμε έναν από τους παραπάνω τρόπους για να δούμε αν ο αριθμός 25.450 είναι πολλαπλάσιο του 2, του 5 ή του 10:
  ...............................................................................................................................................
pic122 pic212 Εξετάζουμε αν το 53 είναι πολλαπλάσιο του 3. Ποιον από τους παραπάνω τρόπους δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε; Εξηγούμε προφορικά.
Συμπέρασμα
Από το τελευταίο ψηφίο ενός αριθμού δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν αυτός είναι πολλαπλάσιο ενός άλλου αριθμού, εκτός αν είναι πολλαπλάσιο του 2, του 5 ή του 10.

Μικροπείραμα μικροπείραμα