Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic401
Αριθμοί – στόχοι
 
pic23 Πώς μπορώ να υπολογίσω πόσες φορές χωράει ένας αριθμός σ’ έναν άλλον;
  pic122 pic33 Υπολογίζουμε με το νου:
Πόσες φορές χωράει ο κάθε αριθμός στον αριθμό-στόχο; Τι περισσεύει κάθε φορά; Καταγράφουμε τις σκέψεις μας.
 
pic402
 
pic403
bookA
Εργασίες
1)
Ο Νικήτας, για να υπολογίσει πόσες φορές χωράει το 25 στον αριθμό-στόχο, σκέφτηκε ως εξής:
  pic405
2)
Συμπληρώνω τον πίνακα με πολλαπλάσια του 25:
  pic406
pic122 pic33 Αξιοποιούμε τον προηγούμενο πίνακα για ν’ αναλύσουμε τους αριθμούς 1.870 και 12.780 σε πολλαπλάσια του 25.
  pic407
Συμπέρασμα
Μπορώ να βρω το αποτέλεσμα μιας διαίρεσης, π.χ. 1.985 : 75, αναλύοντας το 1.985 σε πολλαπλάσια του 75. Ό,τι περισσεύει είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης.
pic408
1)
Η Ηρώ έχει 3 νομίσματα στην τσέπη της. Τα 2 είναι ίδια μεταξύ τους. Κανένα δεν είναι μονόλεπτο, δίλεπτο ή πεντάλεπτο. Συνολικά η αξία τους είναι μικρότερη από 2 €.
  pic409
pic142 pic33 Συμφωνούμε με το Νικήτα; Εξηγούμε: …………..................................……………………………
………………………………………………………………………………………………..................................
pic142 Εξετάζουμε μία μία κάθε περίπτωση. Κυκλώνουμε τις διαφορετικές λύσεις.
  pic4010
2)
pic33 Η Στέλλα έχει φτιάξει ένα περιδέραιο με χάντρες για τη μαμά της ακολουθώντας ένα μοτίβο. Ποιο ή ποια από τα παρακάτω στοιχεία μπορεί να έχει επαναλάβει, ώστε το τελευταίο στοιχείο να είναι ολόκληρο;
  pic4011
pic142 Συμπληρώνουμε τις χάντρες μ’ ένα μοτίβο διαφορετικό από τα προηγούμενα. Προσέχουμε, ώστε το τελευταίο στοιχείο να είναι ολόκληρο.
bookA
3)
Η βιβλιοθήκη “Κ. Παλαμάς” έχει 40.000 βιβλία. Έχει 20.000 βιβλία λιγότερα από τη βιβλιοθήκη “Ν. Καζαντζάκης” και 10.000 βιβλία περισσότερα από τη βιβλιοθήκη “Δ. Σολωμός”.
  pic4013
pic142 pic33 Έφτιαξε η Στέλλα το σωστό ραβδόγραμμα; Εξηγούμε: .........................................................
.........................................................................................................................................
pic142 Φτιάχνω το σωστό ραβδόγραμμα στο πλαίσιο.
4)
pic33 Ο Πέτρος έφτιαξε την παρακάτω "αριθμομηχανή". Παρατηρούμε και ανακαλύπτουμε πώς λειτουργεί η "αριθμομηχανή" του. Στη συνέχεια συμπληρώνουμε ό,τι λείπει στην τρίτη περίπτωση.
pic4014
pic142 pic33 Φτιάχνουμε μια δική μας αριθμομηχανή.
  pic4015
pic4016
Κεφάλαια 21–26
pic2019 Διαχειριστήκαμε δεκαδικούς αριθμούς με δύο και τρία δεκαδικά ψηφία:
  – τους ονομάσαμε, τους συμβολίσαμε, τους συγκρίναμε, τους διατάξαμε και τους τοποθετήσαμε στην αριθμογραμμή
  – βρήκαμε το δεκαδικό τους ανάπτυγμα
  – κάναμε εκτιμήσεις, νοερούς υπολογισμούς και κάθετες πράξεις.
pic2019 Κάναμε πράξεις με συμμιγείς αριθμούς.
pic2019 Μάθαμε πώς να διαιρούμε με το 10, το 100 και το 1.000 και το αξιοποιήσαμε στη μετατροπή μονάδων μέτρησης μήκους και βάρους.
pic2019 Αξιοποιήσαμε όσα γνωρίζουμε για την επίλυση προβλήματος, για να λύσουμε προβλήματα με δεκαδικούς, συμμιγείς και μετατροπές μονάδων και συζητήσαμε για την αξία της εκτίμησης στην καθημερινή ζωή.

 

Κεφάλαια 27–34
pic2019 Μάθαμε ν’ αναγνωρίζουμε και να σχεδιάζουμε με γεωμετρικά όργανα ορθές γωνίες και ευθείες παράλληλες ή κάθετες μεταξύ τους.
pic2019 Μελετήσαμε το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, το ρόμβο και το τετράγωνο.
pic2019 Μάθαμε για τα πολύγωνα και θυμηθήκαμε την έννοια της περιμέτρου.
pic2019 Μετρήσαμε την περίμετρο και την επιφάνεια επίπεδων σχημάτων και μάθαμε πώς να υπολογίζουμε σύντομα το εμβαδόν του ορθογωνίου παραλληλογράμμου.
pic2019 Μελετήσαμε συμμετρικά σχήματα και μάθαμε τι σημαίνει άξονας συμμετρίας.
pic2019 Επιλύσαμε προβλήματα γεωμετρίας.
  pic4017
bookA
Κεφάλαια 21–26
pic2019 Επεκτείναμε τις γνώσεις μας γύρω από τους αριθμούς ως το 10.000, σε μεγαλύτερους αριθμούς (ως το 20.000).
pic2019 Γνωρίσαμε τους αριθμούς ως το 200.000.
pic2019 Επεκτείναμε τις γνώσεις μας για τις τέσσερις πράξεις σε μεγαλύτερους αριθμούς.
Στην επίλυση προβλήματος:
pic2019 εφαρμόσαμε τη στρατηγική της οργάνωσης των δεδομένων
pic2019 μιλήσαμε για τη στρατηγική της ανάλυσης ενός προβλήματος σε επιμέρους απλούστερα προβλήματα και για τη στρατηγική της επίλυσης μιας πιο απλής περίπτωσης.

 

Στη Γ΄ περίοδο (κεφάλαια 41–56)
  pic2019 Θα μάθουμε να πολλαπλασιάζουμε με τριψήφιο πολλαπλασιαστή και να διαιρούμε με διψήφιο διαιρέτη.
pic2019 Θα διατυπώσουμε προβλήματα.
pic2019 Θα γνωρίσουμε τη μέθοδο της αναγωγής στη μονάδα.
pic2019 Θα γνωρίσουμε τους αριθμούς ως το 1.000.000.
  pic2019 Θα εμπεδώσουμε και θα επεκτείνουμε τις γνώσεις μας για το χρόνο.
pic2019 Θα εμπεδώσουμε και θα επεκτείνουμε τις γνώσεις μας για τα στερεά σώματα.
pic2019 Θα μιλήσουμε για την έννοια της χωρητικότητας.
pic2019 Θα επεκτείνουμε τις γνώσεις μας για τα μοτίβα και τη στατιστική.
pic4019