Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic381
Το επιτραπέζιο της Στέλλας
 
pic23 Σ’ ένα μαθηματικό πρόβλημα συναντάμε οπωσδήποτε αριθμούς;
  pic142 Η Στέλλα φτιάχνει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για να παίζει με τους φίλους της. Ο διάδρομος του παιχνιδιού έχει 101 τετραγωνάκια. Για να τον χρωματίσει θα χρησιμοποιήσει ένα μοτίβο 3 χρωμάτων. pic382
  pic383
  pic384 pic142 pic33 Βοηθάμε τη Στέλλα να λύσει το πρόβλημα για 11 τετραγωνάκια.
      pic385
  pic142 pic212 Γενικεύουμε: Πώς θα σκεφτούμε για να λύσουμε το πρόβλημα για τα 101 τετραγωνάκια;
    pic142 Τι θα έπρεπε να κάνει η Στέλλα για το παιχνίδι της, αν έφτιαχνε ένα μοτίβο με 4 χρώματα; Συζητάμε. pic386
Οργάνωση και παρουσίαση πληροφοριών και αξιοποίησή τους στην επίλυση
προβλημάτων. Η στρατηγική της επίλυσης μιας πιο απλής περίπτωσης.
bookA
Εργασίες
1)
pic33 Στο διασχολικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, οι ομάδες συναντιούνται ανά δύο, 2 φορές: μια φορά στο γήπεδο της μιας και μια στο γήπεδο της άλλης ομάδας. Οργανώνουμε τα στοιχεία στον επόμενο πίνακα και υπολογίζουμε πόσες θα είναι συνολικά οι συναντήσεις των δύο ομάδων. pic388
   
2)
Μια μεγάλη καλλιεργήσιμη έκταση στο θεσσαλικό κάμπο έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου και περίμετρο 4.492 μ. Η μια του διάσταση έχει μήκος 1.496 μ. Πόσο μήκος έχει η άλλη του διάσταση; Φτιάχνω ένα πρόχειρο σχεδιάγραμμα για να με βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος.
  pic389
Συμπέρασμα
Σε ένα σύνθετο πρόβλημα μας βοηθά:
  • να οργανώνουμε και να παρουσιάζουμε τις πληροφορίες του προβλήματος
  • να αναλύουμε το πρόβλημα σε επιμέρους απλούστερα προβλήματα
  • να σκεφτόμαστε μια πιο απλή περίπτωση.