Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic371
Πληροφορίες από το διαδίκτυο
 
pic23 Πού συναντάμε μεγάλους αριθμούς στην καθημερινή μας ζωή;
  pic142 Τα παιδιά βρήκαν στο διαδίκτυο κείμενα τα οποία αναφέρονται σε αριθμούς μεγαλύτερους από το 100.000. Τους υπογραμμίζω και ξαναγράφω στην οθόνη αριθμητικά σύμβολα με λέξεις και αντίστροφα:
  pic372
  pic142 Επιλέγω 5 από τους παραπάνω αριθμούς και τους διατάσσω ξεκινώντας από το μεγαλύτερο.
    ....................................................................................................................................
Αριθμοί ως το 200.000. Ονοματολογία. Σύγκριση, διάταξη, δεκαδικό ανάπτυγμα.
bookA
pic213 Οι αριθμοί μεγαλώνουν!
Αξιοποίησε όσα ξέρεις για τους μικρότερους αριθμούς!
Εργασίες
1)
pic716 Συμπληρώνω όποια ψηφία θέλω (από το 1 ως το 9) στα pic114 Τα ψηφία αυτά περιγράφουν έναν αριθμό. Το διπλανό μου παιδί τον βρίσκει.
  pic374
pic142 Έχει δίκιο η Ηρώ; Εξηγούμε με τη βοήθεια του άβακα.
...........................................................
ΕΧ
(1.000.000)
ΔΧ
(10.000)
Χ
(1.000)
Ε
(100)
Δ
(10)
Μ
(1)
1          
...........................................................
...........................................................
2) Με τη βοήθεια του άβακα συμπληρώνουμε τους αριθμούς που λείπουν.
  pic375
ΕΧ
(1.000.000)
ΔΧ
(10.000)
Χ
(1.000)
Ε
(100)
Δ
(10)
Μ
(1)
2          
2 0        
           
           
           
           

Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα

Συμπέρασμα
Ο αριθμός 200.000 ισοδυναμεί με: ................. Χιλιάδες
  .................ΔεκάδεςΧιλιάδων
  .................ΕκατοντάδαΧιλιάδων