Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic361
Γνωρίζουμε την Ελλάδα
 
pic23 Πού συναντάμε αριθμούς μεγαλύτερους από 20.000 στην καθημερινή μας ζωή;
pic362
Ονοματολογία, συμβολισμός, αξία θέσης ψηφίου. Δεκαδικό ανάπτυγμα,
σύγκριση - διάταξη για αριθμούς ως ρο 100.000.


bookA
α) Συμπληρώνω τον πίνακα με τη βοήθεια του χάρτη:
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 
Νομός Πρωτεύουσα Πληθυσμός πρωτεύουσας με αριθμούς και γράμματα
Άρτας   22.390  
  Πρέβεζα   δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσιοι ενενήντα τέσσερις
Ιωαννίνων   67.384  
  Ηγουμενίτσα   εννιά χιλιάδες εκατόν τέσσερις
β) pic33 Αξιοποιούμε τα στοιχεία του προηγούμενου πίνακα:
pic142 Μεγαλύτερο πληθυσμό έχουν τα Ιωάννινα ή η Ηγουμενίτσα;
  ............................................................................................................................................
pic142 Διατάσσω τον πληθυσμό των πρωτευουσών, απ’ το μικρότερο στο μεγαλύτερο:
  ............................................................................................................................................
γ) pic33 Παρατηρούμε το χάρτη της Ελλάδας και βρίσκουμε:
pic142 2 πόλεις με πληθυσμό μεγαλύτερο από 50.000:
  ............................................................................................................................................
pic142 Μία πόλη που έχει περισσότερους κατοίκους από την Άρτα και λιγότερους από τα Ιωάννινα:
  ............................................................................................................................................
pic142 2 πόλεις που έχουν περίπου τον ίδιο πληθυσμό:
  ............................................................................................................................................
pic142 Μία πόλη με περισσότερους από 100.000 κατοίκους:
  ............................................................................................................................................

Μικροπείραμα μικροπείραμα

Εργασίa
1) Παρατηρώ και συνεχίζω
  pic364

Μικροπείραμα μικροπείραμα

Συμπέρασμα
pic365 είναι .......... Χιλιάδες
.......... Δεκάδες Χιλίαδων
.......... Εκατοντάδα Χιλίάδων