Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic331
Εργαζόμαστε με επίπεδα σχήματα
 
pic23 Με ποιους τρόπους μπορούμε να υπολογίσουμε το εμβαδόν ενός ορθογώνιου παραλληλογράμμου;
  pic332 α) pic212 Υπάρχει πιο σύντομος τρόπος για να υπολογίσουμε το εμβαδόν του σχήματος;
Εξηγούμε:
............................
............................
............................
............................
  β) pic33 Υπολογίζουμε το εμβαδόν των παρακάτω σχημάτων με όποιον τρόπο θέλουμε:
  pic333
  ................................................. .................................................
................................................. .................................................
Διαχείριση επίπεδων σχημάτων
bookA
γ) pic33 Υπολογίζουμε την περίμετρο και το εμβαδόν των σχημάτων α και β.
  pic335
δ) Παρατηρούμε το σχήμα γ. pic336
pic2019 Εκτιμούμε και επιλέγουμε με pic59
pic2019 Η περίμετρος του γ είναι η περίμετρος του α συν την περίμετρο του β. Ναι pic114
Όχι pic114
pic2019 Το εμβαδόν του γ είναι το εμβαδόν του α συν το εμβαδόν του β. Ναι pic114
Όχι pic114
ε) Ελέγχουμε την εκτίμησή μας.  
Συμπέρασμα
Για να υπολογίσουμε το εμβαδόν του ορθογωνίου παραλληλογράμμου πολλαπλασιάζουμε τα μήκη δύο διαδοχικών πλευρών.

Τετράδιο εργασιών - Άσκηση 3 μικροπείραμα