Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic321
Ομοιότητες και διαφορές
 
pic23 Τι είδους τετράπλευρα συναντάμε συνήθως στην καθημερινή μας ζωή;
  α) Επιλέγω από το υλικό μου (Καρτέλα 10) τις χάρτινες λωρίδες που χρειάζονται για να φτιάξω:
  pic2019 Τετράπλευρο που έχει όλες τις πλευρές του ίσες.
Ποιο μπορεί να είναι; Προβλέπω: .............................................................
  pic2019 Τετράπλευρο που έχει μόνο τις απέναντι πλευρές του ίσες. Ποιο μπορεί να είναι; Προβλέπω: .............................................................

Μικροπείραμα μικροπείραμα

β) Η Ηρώ και ο Πέτρος έφτιαξαν με το υλικό τους τετράπλευρα.
  pic322
  pic2019 Ποιο παιδί μπορεί να φτιάξει με το υλικό του:
 
...... ένα τετράγωνο ...... ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο
pic323 pic324
  pic2019 Εκτιμώ: pic114 η Ηρώ pic114 ο Πέτρος pic114η Ηρώ pic114ο Πέτρος
  pic2019 Ελέγχω με το υλικό μου.

Μικροπείραμα μικροπείραμα

 
  γ) Τι παρατηρούμε για τις γωνίες του τετραγώνου και του ορθογωνίου;
Ελέγχουμε και με pic283 ....................................................................................
  δ) pic268 Εντοπίζουμε και καταγράφουμε:
  - Μια διαφορά ανάμεσα στο ρόμβο και στο τετράγωνο.
    ...........................................................................................................................
  - Μια διαφορά ανάμεσα στο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και στο τετράγωνο.
    ...........................................................................................................................
Διαχείριση σχημάτων: τετράγωνο, ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, ρόμβος και πλάγιο παραλληλόγραμμο.
bookA
ε) Ποιες από τις παρακάτω ευθείες είναι παράλληλες μεταξύ τους;
....................................................................................................................................
pic2019 Ενώνω τις κουκκίδες που έχουν ίδιο χρώμα, χρησιμοποιώντας ξυλομπογιές αντίστοιχου χρώματος, και γράφω το όνομα του τετραπλεύρου που προκύπτει κάθε φορά.
 
pic326
α) ....................... β) ....................... γ) ....................... δ) .......................
pic2019 pic268 Τι συμπεραίνουμε για τις απέναντι πλευρές του κάθε τετραπλεύρου;
...............................................................................................................................
Εργασίες
1)
Συμπληρώνω κάθε σχήμα, ώστε να προκύψει:
  pic2019 Ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο pic2019 Ένα τετράγωνο
  pic327
2)
pic347 pic2019 Σχεδιάζω κι εγώ ένα ρόμβο συμπληρώνοντας κατάλληλα τον παρακάτω σταυρό.
  pic329
Συμπέρασμα
Το τετράγωνο συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά του ορθογωνίου και του ρόμβου, δηλαδή έχει όλες τις πλευρές του ίσες και τις γωνίες του ορθές.