Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic311
Υπολογίζω το εμβαδόν
 
pic23Πώς μπορούμε να συγκρίνουμε την επιφάνεια δύο σχημάτων;
  α) Χρωματίζω με κίτρινο χρώμα την επιφάνεια του τετραγώνου και με πορτοκαλί την επιφάνεια του διπλανού ορθογωνίου.
 
   
 
β) pic33 Ποιο απ’ τα δύο σχήματα έχει μεγαλύτερη επιφάνεια;
Εκτιμούμε: ..............................................................
Χρησιμοποιούμε όσα από τα παρακάτω εργαλεία χρειαζόμαστε για να συγκρίνουμε τις δύο επιφάνειες.
   
   
Χαρτόνι
σχήματος
τετραγώνου, με
πλευρά 4εκ.
pic312  
  pic313 Εξηγούμε πώς τα χρησιμοποιούμε: ...................................................................................
......................................................................................................................................
Μέτρηση επιφάνειας.
bookA
Εργασίες
1)
pic315
2)
Μια μεγαλύτερη μονάδα μέτρησης επιφανειών είναι το τετραγωνικό δεκατόμετρο (τ.δεκ.). Το τ.δεκ. είναι ένα ………………………………......................................................................................
…………………………………………………………………………………………...................................................
  pic316
pic313 Πόσα τ.εκ ισοδυναμούν με ένα τ.δεκ.; .................
pic313 Στο σχέδιό μου χρωματίζω κόκκινη μια επιφάνεια που ισοδυναμεί το pic316a
του τ.δεκ.
pic313 Το pic316b του τ.δεκ. ισοδυναμεί με ...... τ.εκ.
3)
pic212 Σχεδιάζουμε σε χαρτόνι 1 τ.μ. Το χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε επιφάνειες στο σχολείο μας.
Συμπέρασμα
Η βασική μονάδα μέτρησης της επιφάνειας είναι το τ.μ. Οι υποδιαιρέσεις του είναι το τ.δεκ. και το τ.εκ. Το 1 τ.μ. = 100 τ.δεκ. = 10.000 τ.εκ. Το αποτέλεσμα της μέτρησης της επιφάνειας ενός σχήματος λέγεται εμβαδόν του σχήματος.

Μικροπείραμα μικροπείραμα     Μικροπείραμα μικροπείραμα

Τετράδιο εργασιών - Άσκηση 1 μικροπείραμα

Τετράδιο εργασιών - Άσκηση 2 μικροπείραμα

Τετράδιο εργασιών - Άσκηση 4 μικροπείραμα