Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic301
pic23
Ο πίνακας ανακοινώσεων της τάξης
pic23Τι σχεδιάζω αρχικά όταν ζωγραφίζω, π.χ., ένα δέντρο;
α) Τα παιδιά θα κολλήσουν τη γιρλάντα στο περίγραμμα του πίνακα. Χαράζω το περίγραμμα με πράσινη ξυλομπογιά.
pic303
β) Τα παιδιά θα καλύψουν την επιφάνεια του πίνακα με κίτρινο χαρτί. Χρωματίζω την επιφάνεια του πίνακα με το ίδιο χρώμα.
γ) pic212 Με ποιο τρόπο θα υπολογίσουν τα παιδιά πόση ακριβώς γιρλάντα χρειάζονται; Εξηγούμε:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
pic2019 Υπολογίζουμε και τραβούμε γραμμή στο σημείο που πρέπει να κοπεί η γιρλάντα.
Όταν μετρώ το μήκος του περιγράμματος ενός σχήματος, υπολογίζω την περίμετρό του.
pic23
Διαισθητική προσέγγιση της έννοιας του εμβαδού. Διάκριση της έννοιας
της περιμέτρου από την έννοια της επιφάνειας
bookA
Εργασίες
1) pic212 Στην Καρτέλα 8 βρίσκω τις εικόνες με τα ψάρια και χρησιμοποιώ όποιες και όσες χρειάζομαι για να καλύψω την επιφάνεια του πίνακα:
  pic305 pic2019 Χρειαστήκαμε όλοι τον ίδιο αριθμό εικόνων;
……………………………...
Συζητούμε.
2) Στην Καρτέλα 9 βρίσκω τις εικόνες με τα λουλούδια. Εκτιμώ πόσες εικόνες χρειάζομαι για να καλύψω την επιφάνεια του επόμενου πίνακα. Τις τοποθετώ και ελέγχω την εκτίμησή μου.
  pic306
Χρειάστηκα ……. εικόνες.
Συμπέρασμα
pic307

Τετράδιο εργασιών - Άσκηση 3 μικροπείραμα