Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic291
Σχέδια στον πίνακα
 
pic23 Τι κάνουν ο Πέτρος και η Ηρώ στην εικόνα 5;
  pic292
  α. Γράφω δίπλα σε κάθε πρόταση το νούμερο της εικόνας που της ταιριάζει:
    Τα παιδιά:
    pic2019 Χαράζουν δύο κάθετες στην ίδια ευθεία. pic293
    pic2019 Ελέγχουν αν μια γωνία είναι ορθή. pic293
    pic2019 Σχεδιάζουν δύο ευθείες κάθετες μεταξύ τους. pic293
  β. Χαράζω κι εγώ τις ευθείες που είναι κάθετες στην πράσινη ευθεία.
    Οι ευθείες που χάραξα είναι ………………….. στην ίδια ευθεία και είναι μεταξύ τους …………………….. pic294
Χάραξη παράλληλων. Απόσταση παράλληλων ευθειών.
bookA
Εργασίες
pic296
pic2019 Εφαρμόζω κι εγώ τη μέθοδο του Π για να φτιάξω μια ευθεία παράλληλη στην πράσινη ευθεία. pic297
2) Σχεδιάζω τις αποστάσεις των σημείων Δ, Ε, Ζ από την κόκκινη ευθεία και μετρώ με το μήκος τους. β) Σχεδιάζω τις αποστάσεις των σημείων Δ, Ε, Ζ από την κόκκινη ευθεία και μετρώ με το μήκος τους.
pi2198
pic212 Τι διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις (α, β); Πού οφείλονται αυτές οι διαφορές; Διατυπώνουμε το συμπέρασμά μας:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Συμπέρασμα
pic299 Μπορούμε να μιλήσουμε για απόσταση δύο ευθειών μεταξύ τους, μόνο όταν αυτές είναι παράλληλες.