Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic281
Τα παιδιά σχεδιάζουν
 
pic23 Με ποιο γεωμετρικό όργανο, εκτός από το γνώμονα, μπορώ να ελέγξω αν μία γωνία είναι ορθή;
  pic282
  pic142 pic33 Συμφωνούμε με την Ηρώ; Συμφωνούμε με τον Πέτρο; Εξηγούμε γιατί:
    ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Εργασίες
  1) Με τη βοήθεια του pic283 σχεδιάζω μια κάθετη σε καθεμία από τις παρακάτω ευθείες.
  pic284
  2) Σε ποια ή ποιες περιπτώσεις σχηματίζεται ορθή γωνία; Σημειώνω με pic1011.
  pic285
Χάραξη κάθετων. Απόσταση σημείου από ευθεία.
bookA
pic2019 Χρησιμοποιώ το μοιρογνωμόνιο για να φέρω μια ευθεία κάθετη στην παρακάτω ευθεία: pic287 pic288
3) pic289 pic2019 Ο φωτεινός σηματοδότης δε λειτουργεί. Ποια από τις τρεις διαδρομές πρέπει να επιλέξει ο Νικήτας για να περάσει με μεγαλύτερη ασφάλεια το δρόμο; Εξηγούμε την επιλογή μας.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
4) pic212 Ποιο ή ποια από τα παρακάτω pic2810
  σημεία απέχουν 2 εκ. από την ευθεία; Σχεδιάζουμε, μετρούμε και σημειώνουμε με pic1011
Συμπέρασμα
Η συντομότερη διαδρομή από ένα σημείο σε μια ευθεία είναι το ευθύγραμμο τμήμα που ξεκινά από το σημείο και είναι κάθετο στην ευθεία. Αυτό το ευθύγραμμο τμήμα ονομάζεται απόσταση του σημείου απ’ την ευθεία.