Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic271
Η Στέλλα φτιάχνει σκίτσα
 
pic23 Σε πόσα σημεία μπορούν να συναντιούνται δύο διαφορετικές ευθείες; Κοιτάζω στις επόμενες σελίδες.
  α) Με ξυλομπογιές χαράζω τις διαδρομές των ποδηλάτων και ενώνω το κάθε σκίτσο με το επόμενό του:
  pic272
  β) Παρατηρώ και συμπληρώνω όπου χρειάζεται:
pic273
Οι τεμνόμενες ευθείες συναντιούνται σ’ ένα μόνο σημείο.   Οι παράλληλες ευθείες ……... ……………………………………………
Ευθείες παράλληλες και τεμνόμενες.
bookA
Εργασίες
1) pic212 pic275 Το φορτηγό κινείται πάνω σε μια γέφυρα. Συναντιούνται σε κάποιο σημείο η άσπρη και η κίτρινη γραμμή των δύο δρόμων; pic114ΝΑΙ pic114ΟΧΙ
    pic2019 Είναι παράλληλες;pic114ΝΑΙ pic114ΟΧΙ
pic2019 Είναι τεμνόμενες;pic114ΝΑΙ pic114ΟΧΙ
pic2019Εξηγούμε: …………………………............................…
……………………………………………..............................
2) Τα παιδιά σχηματίζουν με το υλικό τους διαφορετικά ζευγάρια τεμνόμενων ευθύγραμμων τμημάτων. Ένα από τα ζευγάρια που παρουσιάζονται σχηματίζει 4 ίσες γωνίες. Ποιο παιδί το έχει φτιάξει; Επιλέγω με pic59
pic276
pic2019 Εργάζομαι παρόμοια με το υλικό μου (Καρτέλα 7).
Όταν σχηματίζονται 4 ίσες γωνίες, τι είδους γωνίες είναι αυτές;
........................................................................……………………………………………
Συμπέρασμα
  • Δύο ευθείες στο επίπεδο ή θα είναι παράλληλες ή θα τέμνονται.
  • Δύο τεμνόμενες ευθείες που σχηματίζουν 4 ορθές γωνίες είναι κάθετες μεταξύ τους.
pic277