Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic241
Τα γενέθλια της Ηρώς
 
pic23 Σ’ έναν ακέραιο αριθμό πού βρίσκεται η υποδιαστολή;
  pic122 Η Ηρώ έχει τα γενέθλιά της και αγόρασε μια τούρτα για να κεράσει δέκα φίλους της.
  pic242
  pic122 pic212 Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του Νικήτα για να υπολογίσουμε. Στη συνέχεια ελέγχουμε διαβάζοντας τον αριθμό.
      3:10 → 30 δέκατα διά 10 = 3 δέκατα ή 0,3 ή pic243
      9:100 → 900 εκατοστά διά 100 = 9 εκατοστά ή 0,09 ή pic244
      8:1000 → 8.000 χιλιοστά διά 1000 = 8 χιλιοστά ή 0,008 ή pic245
Εργασίες
  1) pic33 Υπολογίζω τα πηλίκα σύμφωνα με το παράδειγμα:
      pic246
Διαίρεση με το 10, 100, 1000. Δεκαδικά κλάσματα. Σύνδεση δεκαδικών αριθμών με τα δεκαδικά κλάσματα.
bookA
pic213 Αν ξέρεις να πολλαπλασιάζεις και να διαιρείς αριθμούς με το 10, το 100 και το 1000, μπορείς εύκολα να μετατρέπεις μια μονάδα μέτρησης στα πολλαπλάσια ή στις υποδιαιρέσεις της.
pic248
pic122 Βρίσκω ποιος δεκαδικός είναι το κλάσμα pic249 , με τον τρόπο του Νικήτα. Επαληθεύω με τον τρόπο της Ηρώς. pic2410
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3) pic212 Συμπληρώνω κατάλληλα:
pic122 Το 1μ. έχει …….. εκ. Το 1 εκ. ισοδυναμεί με το pic2411 του μ.
  Για να μετατρέψω το 1 μ. σε εκ. ………………………… με το 100.
  Για να μετατρέψω το 1 εκ. σε μ. ………………………… με το 100.
  Η Ηρώ ανακάλυψε έναν κανόνα για να κάνει μετατροπές σε μονάδες μήκους:
pic2412
Συμπέρασμα
  • Όταν διαιρούμε έναν αριθμό με το 10, 100, 1000, η υποδιαστολή του διαιρετέου μετακινείται αριστερά, τόσες θέσεις όσα μηδενικά έχει ο διαιρέτης.
  • Κάθε δεκαδικός αριθμός μπορεί να γραφτεί ως δεκαδικό κλάσμα και αντιστρόφως.
    pic2413
  • Κάθε δεκαδικός αριθμός και κάθε δεκαδικό κλάσμα μπορεί να γραφτεί ως αποτέλεσμα μιας διαίρεσης που έχει ως διαιρέτη το 10, το 100, το 1.000, ……..
    pic2413

Μικροπείραμα μικροπείραμα     Μικροπείραμα μικροπείραμα