Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic2111
Παιχνίδι με στόχους
 
pic23 Έχουμε μάθει για το δεκαδικό ανάπτυγμα των φυσικών αριθμών. Οι δεκαδικοί αριθμοί έχουν δεκαδικό ανάπτυγμα;
  Ο Σαλ και η Ηρώ παίζουν το παι-χνίδι με τους στόχους. Το παιχνίδι τους τελείωσε με ισοπαλία. Συμπληρώνω στους στόχους τις βολές ( • ) που λείπουν.
  pic2112
  pic142 Υπολογίζω το σύνολο των πόντων του κάθε παιδιού:
 
pic2113
  pic142 Φτάνω στον αριθμό-στόχο:
  pic2114
  pic142 pic212 Σε ποιο βελάκι φαίνεται το δεκαδικό ανάπτυγμα του αριθμού;
Το κυκλώνω.
Διαχείριση Δεκαδικών αριθμών: Δεκαδικό ανάπτυγμα. Νοεροί υπολογισμοί. Εκτίμηση.
bookA
Εργασίες
1) Τα παρακάτω σχήματα έχουν ίσες περιμέτρους. Υπολογίζω το μήκος της πλευράς που λείπει στο τετράπλευρο.
  pic2116
     
 
 
2) pic33 Η Στέλλα και ο Πέτρος αγόρασαν κάποια από τα είδη της εικόνας. Ξόδεψαν περίπου τα ίδια χρήματα. Τι μπορεί ν’ αγόρασε κάθε παιδί;
Εκτιμούμε:
    pic2118
  pic2117 pic142 Υπολογίζουμε με ακρίβεια για να ελέγξουμε τις εκτιμήσεις μας.
  pic2119  
 
Συμπέρασμα
  • Ένας δεκαδικός αριθμός μπορεί να αναλυθεί με πολλούς τρόπους.
  • Το δεκαδικό ανάπτυγμα εφαρμόζεται και στους δεκαδικούς αριθμούς.
    pic2120