Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic71
Στο θέατρο
pic23 Ποιο είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνω για ν’ απαντήσω σε ένα ερώτημα;
pic73
pic74 Παρατηρούμε προσεκτικά τις εικόνες και αξιοποιούμε κατάλληλα τις πληροφορίες.
α) Ο πατέρας της Ηρώς έχει αγοράσει και έχει πληρώσει εισιτήρια για τον εαυτό του και γι’ άλλα 4 άτομα. Μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα πόσα χρήματα πλήρωσε; Αν ναι, τα υπολογίζουμε. Αν όχι, εξηγούμε γιατί.
.................................................................................................................................................

pic75 pic142 pic76 Βρίσκουμε όλες τις δυνατές περιπτώσεις συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα.
Ενήλικες 1 2    
Παιδιά   3    
Σύνολο 5 5    
pic142 Σε ποια περίπτωση θα είχε πληρώσει ο πατέρας της Ηρώς τα περισσότερα χρήματα; Σε ποια τα λιγότερα; Συζητάμε.
β) Μπορούμε να υπολογίσουμε πόση ώρα μεσολαβεί από τη λήξη της απογευματινής παράστασης ως την έναρξη της βραδινής; Αν ναι, την υπολογίζουμε. Αν όχι, εξηγούμε γιατί. (Το πρόχειρο σχεδιάγραμμα της επόμενης σελίδας μάς βοηθά). pic78


Διαχείριση προβλήματος, αξιολόγηση, οργάνωση δεδομένων.
Ανοιχτά προβλήματα. Διερεύνηση περιπτώσεων. Έλεγχος - επαλήθευση.
bookA
Εργασίες
1)
Προχτές την απογευματινή παράσταση παρακολούθησαν 32 ενήλικες και 65 παιδιά. Από τα παιδιά τα 37 ήταν κορίτσια. Πόσες θέσεις έμειναν κενές;  
 

2)
Χθες για την απογευματινή και βραδινή παράσταση πουλήθηκαν 300 εισιτήρια. Στη βραδινή υπήρχαν 12 κενές θέσεις. Πόσοι θεατές παρακολούθησαν την κάθε παράσταση;
  pic711
  Απογευματινή
και βραδινή
  Βραδινή   Απογευματινή  
  Γεμάτες θέσεις:pic712   Γεμάτες θέσεις:......   Γεμάτες θέσεις:......  
  Κενές θέσεις:.........   Κενές θέσεις:pic712   Κενές θέσεις:.........  
  Σύνολο: pic712   Σύνολο: pic712   Σύνολο: pic712  

pic142 pic310 Μεταφέρουμε τα δεδομένα στον παρακάτω πίνακα. Υπολογίζουμε και συμπληρώνουμε ό,τι λείπει.

 
  Απογευματινή Βραδινή Σύνολο
Γεμάτες θέσεις      
Κενές θέσεις      
Σύνολο θέσεων 160 160 320
pic713
 
Συμπέρασμα
  • Για να επιλύσουμε ένα πρόβλημα είναι απαραίτητο να αξιολογούμε σωστά και να οργανώνουμε τις πληροφορίες που μας δίνονται.
  • Υπάρχουν προβλήματα που έχουν παραπάνω από μία λύσεις.
pic714
1) pic310Ο Νικήτας, διανύοντας την απόσταση από το σπίτι του ως το σχολείο, περπατάει 450 μέτρα και χρειάζεται 12 λεπτά της ώρας. Η Ηρώ, για να κάνει τη διαδρομή από το δικό της σπίτι ως το σχολείο, χρειάζεται το μισό χρόνο απ’ ό,τι ο Νικήτας. Ποιος διανύει μεγαλύτερη απόσταση για να φτάσει στο σχολείο; Μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα; Αν ναι, το λύνουμε. Αν όχι, εξηγούμε προφορικά γιατί.
2) Εκτιμώ τα αποτελέσματα των πράξεων:
α) 5.650 + 3.750 περίπου ........................... β) 7.200 – 2.800 περίπου ...........................
pic142 Υπολογίζω με τη βοήθεια των παρακάτω πρόχειρων αριθμογραμμών.
pic715
5.650 + 3.750 = …………….. 7.200 – 2.800 = ……………..

3) pic716 Σημειώνω pic717 για το σωστό και pic718 για το λάθος.
pic142 Ο μικρότερος πενταψήφιος αριθμός που μπορώ να φτιάξω με τα ψηφία 5, 3, 1, 7, 8, είναι ο αριθμός 13.587.   pic114
pic142 8.999 + 1 = 9.000.   pic114
pic142 Το διπλάσιο του αριθμού 3.500 είναι ο αριθμός 6.000.   pic114
pic142 Αν προσθέσω 25 μονάδες στον αριθμό δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια, θα σχηματίσω τον αριθμό 12.750.   pic114
pic142 Το μισό του αριθμού 15.000 είναι ο αριθμός 7.500.   pic114


Μικροπείραμα μικροπείραμα

Εμπέδωση - Επέκταση Κεφαλαιών 1-7.
bookA
pic719b
4) Σε μια μεγάλη σχολική περιφέρεια της Ελλάδας έγινε έρευνα με θέμα: "Τα πιο δημοφιλή αθλήματα με τα οποία ασχολούνται τα παιδιά".
 
Με τη βοήθεια του ραβδογράμματος συμπληρώνω τον πίνακα:
Άθλημα Αριθμός παιδιών
............... 3.750
ποδόσφαιρο ..............................
............... 3.125
κολύμπι ..............................
pic720
α) Πόσα παιδιά ασχολούνται με τα δύο πιο δημοφιλή αθλήματα; Εκτιμώ: περίπου ………. παιδιά. Υπολογίζω με ακρίβεια: β) Πόσα περισσότερα παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο σε σχέση με τα παιδιά που παίζουν βόλεϊ; Εκτιμώ: περίπου ………. παιδιά. Υπολογίζω με ακρίβεια:

 

 

   
     
5) Σχεδιάζω ένα σχήμα που δεν είναι πολύγωνο. 6) Το παρακάτω τετράπλευρο έχει περίμετρο 18εκ. Υπολογίζω το μήκος της κόκκινης πλευράς.
  pic721   pic722
Εξηγώ γιατί δεν είναι πολύγωνο:
……………………………………………
……………………………………………