Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic61
Τα παιδιά πηγαίνουν εκδρομή
pic23Πώς οργανώνουμε τα δεδομένα όταν έχουμε πολλές πληροφορίες για ένα θέμα;
  • pic33
Ο σύλλογος γονέων οργανώνει για τη Δ΄ τάξη μια εκδρομή στο τέλος της χρονιάς και προτείνει στα παιδιά και στους δασκάλους τους 5 προορισμούς:
pic63
α) Έγινε έρευνα για τις προτιμήσεις των παιδιών και καταγράφηκαν οι απαντήσεις τους στον παρακάτω πίνακα. (Κάθε παιδί είχε τη δυνατό-τητα μιας μόνο επιλογής).
Στο Δ1 τμήμα Στο Δ2 τμήμα
9 παιδιά προτιμούν τη Βεργίνα 4 παιδιά προτιμούν τη Βεργίνα
7 παιδιά προτιμούν τα Μετέωρα 7 παιδιά προτιμούν τα Μετέωρα
3 παιδιά προτιμούν την Ιθάκη κανένα παιδί δεν προτιμά την Ιθάκη
1 παιδί προτιμά τον Έβρο 3 παιδιά προτιμούν τον Έβρο
2 παιδιά προτιμούν τα Καλάβρυτα 7 παιδιά προτιμούν τα Καλάβρυτα
pic166 Πόσα παιδιά ρωτήθηκαν συνολικά; .........................
pic166 Ποιος προορισμός συγκέντρωσε τις περισσότερες προτιμήσεις στο Δ1; ................................... στο Δ2; ................................................................................ Συνολικά; .................................
pic166 Τα παιδιά παρουσίασαν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους με τους τρόπους που φαίνονται στη διπλανή σελίδα: α) με ........................................................................ και β) με ..................................................
pic166 Συζητούμε σε τι μας βοηθά μια τέτοια παρουσίαση δεδομένων.

Οργάνωση και παρουσίαση πληροφοριών: πίνακας, εικονόγραμμα, σημειόγραμμα, ραβδόγραμμα.
bookA
pic65
β) Τα παιδιά οργάνωσαν τις συνολικές προτιμήσεις τους σ’ έναν πίνακα και τις παρουσίασαν σ’ ένα ραβδόγραμμα. Συμπληρώνω τα στοιχεία που λείπουν από τον πίνακα και το ραβδόγραμμα:
Προορισμός Δ1 Δ2 Σύνολο
Βεργίνα 9 4 13
Μετέωρα      
Ιθάκη      
Έβρος 1 3 4
Καλάβρυτα      
pic66
γ) Πού θα πάνε τελικά εκδρομή; Δικαιολογώ την άποψή μου:
.......................................................................................................................................

Μικροπείραμα μικροπείραμα

Συμπέρασμα
Όταν έχουμε πολλά δεδομένα είναι σημαντικό να τα καταγράφουμε, να τα οργανώνουμε και να τα παρουσιάζουμε με σαφή τρόπο.