Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic51
Γεωμετρία και ζωγραφική
pic23Τι είναι τεθλασμένη γραμμή;
pic53

α) Χρωματίζω όσα σχήματα έχουν :
  3 πλευρές με pic54   5 πλευρές με pic55  
4 πλευρές με 6 πλευρές με

β) Παρατηρώ τα σχήματα του πίνακα και συμπληρώνω:

pic56
ονομασία σχήματος αριθμός κορυφών αριθμός πλευρών
τρίγωνο    
τετράπλευρο    
πεντάπλευρο
ή πεντάγωνο
   
……………….
ή …………….
   

 

Μικροπείραμα μικροπείραμα

Είδη πολυγώνων, αναγνώριση, ονομασία, σχεδιασμός
bookA
pic213 Θυμήσου ότι περίμετρος ενός πολυγώνου είναι το συνολικό μήκος
των πλευρών του!
Εργασίες
1) pic33 Σημειώνουμε με pic59 όσα σχήματα είναι πολύγωνα. Στηρίζουμε τις απόψεις μας με επιχειρήματα.
pic510

2) Ολοκληρώνω το σχήμα έτσι, ώστε να φτιάξω ένα πολύγωνο. Χρησιμοποιώ το pic511
  pic512
Μετρώ και συμπληρώνω
Αριθμός
κορυφών
Αριθμός
πλευρών
   
Ονομάζω το πολύγωνό μου:
………………………………………

3) Ποια από τα παρακάτω σχήματα έχουν την ίδια περίμετρο; Επιλέγω με pic59
pic513

Συμπέρασμα
Κάθε πολύγωνο είναι μια κλειστή τεθλασμένη γραμμή.

Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα