Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic41
Παιχνίδι με βελάκια
pic23Πώς υπολογίζει το κάθε παιδί το σύνολο των πόντων του;
pic42
Νικήτας: 12.523 πόντοι Ηρώ: ……………. πόντοι

pic43
pic142Ποιο παιδί συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους και ποιο τους λιγότερους; ...............................................................................................................................................

Εργασίες
1) Συνεχίζω όπως στο παράδειγμα:
pic44

Δεκαδικό ανάπτυγμα, σύγκριση, διάταξη, παρεμβολή.
bookA
pic45b
2) Γράφω το μεγαλύτερο και το μικρότερο σε αξία αριθμό που μπορώ να σχηματίσω με τα παρακάτω ψηφία:
pic46
Ο μεγαλύτερος Ο μικρότερος
1.................... 1....................
Εξηγώ πώς σκέφτηκα: ................................................................................................................. ...................................................................................................................................................

3) Χρωματίζω κατάλληλα το στόχο.
Φτάνω τους 20.000 πόντους ...

pic47
με ακριβώς 2 βολές.
Τις σημειώνω στο στόχο με pic49
Εξηγώ πώς σκέφτηκα
20.000 = ..........................................

4) Φτάνω στο 20.000 με άλλους τρόπους.
pic410
Συμπέρασμα
Υπάρχουν πολλοί τρόποι ν’ αναλύσουμε έναν αριθμό. Το δεκαδικό του ανάπτυγμα το βρίσκουμε όπως στο παράδειγμα:
13.526 = 1 · 10.000 + 3 · 1.000 + 5 · 100 + 2 · 10 + 6 · 1