Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic31
Ταξίδι στο Ορμένιο
pic23
Στο χιλιομετρητή όταν αλλάζει το ψηφίο 8, γίνεται 9. Τι συμβαίνει όταν αλλάζει το ψηφίο 9;
pic32
pic33 Η Στέλλα με την οικογένειά της επισκέφτηκε το Ορμένιο, το βορειότερο χωριό της Ελλάδας. Ξεκίνησαν από τον Άγιο Στέφανο Αττικής. Συμπληρώνουμε τους αριθμούς που λείπουν, με ψηφία ή με λέξεις
α) Στο ξεκίνημα ο χιλιομετρητής δείχνει: β) Σε 1 χμ. σταματούν για βενζίνη. Τι δείχνει ο χιλιομετρητής; Επιλέγω με pic129

pic34

γ) Θέλουν να δουν τη λίμνη του Μαραθώνα. Φτάνουν εκεί σε 1 χμ. δ) Μετά από 9 χμ. κάνουν στάση σ’ ένα εστιατόριο.

pic35

ε) Πόσα χμ. έχουν διανύσει από το εστιατόριο και μετά; ....χμ στ) Μετά από 400 χμ. φτάνουν στο Λευκό Πύργο.

pic36

ζ) Στο Ορμένιο ο χιλιομετρητής δείχνει :
pic37 pic38
Σωστό ή λάθος;
Εξηγούμε προφορικά.
bookA
pic39b
Εργασίες

1) Συμπληρώνω τον πίνακα:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΧ
(10.000)
ΜΧ
(1.000)
Ε
(100)
Δ
(10)
Μ
(1)
 
έντεκα χιλιάδες
11.000
         
11 ΜΧ
δώδεκα χιλιάδες ένα            
12 ΜΧ 1Μ
 
14.020
           
δεκαπέντε χιλιάδες σαράντα πέντε              
 
17.100
         
171 E
   
1
8
7
3
0
 
δεκαεννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα έξι              


Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα

2)
pic310 Κάθε παιδί έχει ένα μπλοκ με τα ψηφία : 0,1, 2, 3 .......9. Όλα μαζί τα μπλοκ σχηματίζουν έναν μετρητή.
pic311
pic142 Ποιον αριθμό σχημάτισαν τα παιδιά;
Τέσσερις .....................................................................................................................................
pic142 Για να σχηματίσουν τον αμέσως επόμενο αριθμό ποια παιδιά πρέπει να γυρίσουν σελίδα; ...................................................................................................................................................
pic142 Ποιος είναι ο αριθμός που θα σχηματιστεί; ....................................................................................
pic142 Με τα δικά μας μπλοκάκια σχηματίζουμε τον αριθμό 9.989 και βρίσκουμε τους αριθμούς που σχηματίζονται αν προσθέσουμε:
  α) 1 μονάδα     β) 1 δεκάδα     γ) 1 εκατοντάδα     δ) 1 χιλιάδα
Συμπέρασμα
10 μονάδες μιας τάξης (π.χ. 10 εκατοντάδες) συμπληρώνουν μία μονάδα της επόμενης τάξης (π.χ. 1 μονάδα χιλιάδων).