Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic201
Στο βιβλιοπωλείο
pic23 Μπορούν οι ακέραιοι αριθμοί να γραφτούν ως δεκαδικοί;
  α) Η Στέλλα αγόρασε ένα τετράδιο. Υπολογίζει πόσα ρέστα θα πάρει από 5 €.
  pic202 pic122Μπορείς να υπολογίσεις πιο εύκολα;
 
 
  β) pic212 Πόσα ρέστα θα πάρει ο Πέτρος αν αγοράσει την υδρόγειο σφαίρα;
  pic103
  γ) pic716 Εκτιμώ πόσο περίπου είναι το αποτέλεσμα και στη συνέχεια υπολογίζω ακριβώς με το νου. Το διπλανό μου παιδί ελέγχει το αποτέλεσμά μου με κάθετη πράξη.
    pic122Ποια από τις τσάντες είναι ακριβότερη και πόσο;
  pic104  
 
Εμπέδωση και επέκταση των δεκαδικών αριθμών. Αφαίρεση.
bookA
δ) Μπορεί η Ηρώ ν’ αγοράσει και τα δύο βιβλία με τα χρήματα που έχει; Αν όχι, πόσα χρειάζεται ακόμα;
  pic206  
 
Εργασίες
1) Ενώνω με μια γραμμή τα είδη που έχουν την ίδια αξία: pic208
pic207
    pic122 Βρίσκουμε τρόπους για να εξηγήσουμε γιατί 0,2 = 0,20.
3) Γράφω τον αριθμό 0,45 στην κατάλληλη θέση (α, β ή γ) πάνω στην αριθμογραμμή:
pic209
Συμπέρασμα
Μπορούμε να αφαιρέσουμε δεκαδικούς με διάφορους τρόπους. Επιλέγουμε κάθε φορά τον πιο κατάλληλο.
pic2010
1) Στο αγώνισμα της άρσης βαρών συμμετείχαν αθλητές από διάφορες χώρες. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις πέντε καλύτερες επιδόσεις:
ΧΩΡΑ Βάρος αθλητή Σύνολα κιλών
που σήκωσε
Βουλγαρία

88 κ. 98 γραμμ.

395

Γερμανία 88 κ. 88 γραμμ. 395
Ελλάδα 89 κ. 540 γραμμ. 402,5
Ιράν 87 κ. 905 γραμμ. 395
Περού 89 κ. 230 γραμμ. 387,5
  • Οι αθλητές ποιων χωρών ζυγίζουν:
περίπου
87 κιλά
περίπου
88 κιλά
   
περίπου
89 κιλά
περίπου
90 κιλά
   
α) Διατάσσω τα κιλά που σήκωσαν οι αθλητές ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη επίδοση:
……………………………………………………………………………………......................……
β) Πόσα περισσότερα κιλά σήκωσε ο Έλληνας αθλητής από το Γερμανό;
pic2011 Εκτιμώ:……………………………….
pic2011 Υπολογίζω με ακρίβεια:
 
 
γ) Ποια χώρα θα πάρει το ασημένιο και ποια το χάλκινο μετάλλιο; pic2012
2) Ποια από τις 2 γραμμές έχει το μεγαλύτερο μήκος;
  pic2013 pic2011 Εκτιμώ: …........................…………………………….
pic2011 Ελέγχω μετρώντας με το χάρακα: ………………………………........................................
Εμπέδωση - Επέκταση Κεφαλαίων 15-20.
bookA
3) Με τα στοιχεία του πίνακα διατυπώνω ένα πρόβλημα και το λύνω:
  pic2015  
  ........................................................................
........................................................................
 
4) Δύο τάξεις ενός σχολείου αποφάσισαν να κάνουν έρανο για τα παιδικά χωριά S.O.S. Αξιοποιώ τις πληροφορίες του πίνακα και απαντώ:
 
Ημέρες Ποσό
Πέμπτη 73,05 €
Παρασκευή 82 € 50 λεπτά
Σάββατο 101 € 35 λεπτά
Κυριακή 86 ευρώ
α) Πόσα περισσότερα χρήματα συγκεντρώθηκαν το Σάββατο απ’ ό,τι την Παρασκευή;
Εκτιμώ: περίπου ……………………..
pic2011 Υπολογίζω ακριβώς με τη βοήθεια της παρακάτω πρόχειρης αριθμογραμμής:
pic2016
β) Πόσα χρήματα συγκέντρωσαν συνολικά; Εκτιμώ: ……………………
  pic2011 Υπολογίζω με ακρίβεια: pic2011 Ελέγχω με κάθετη πράξη:
pic2017  
   
pic2018
Κεφάλαια 1–7
pic2019 Θυμηθήκαμε τους αριθμούς ως το 10.000 και κάναμε νοερούς υπολογισμούς και εκτιμήσεις.
pic2019 Μάθαμε να ονομάζουμε, να συμβολίζουμε, να συγκρίνουμε και να διατάσσουμε αριθμούς ως το 20.000 και μιλήσαμε για το δεκαδικό τους ανάπτυγμα.
pic2019 Μάθαμε για τα πολύγωνα και θυμηθήκαμε την έννοια της περιμέτρου.
pic2019 Χρησιμοποιήσαμε εικονογράμματα, ραβδογράμματα και πίνακες για να παρουσιάζουμε πληροφορίες.
Στην επίλυση προβλήματος:
pic2019 συμφωνήσαμε ότι η αξιολόγηση των δεδομένων είναι το σημαντικό πρώτο βήμα.
pic2019 χρησιμοποιήσαμε τη στρατηγική της οργάνωσης δεδομένων σε πίνακα, πρόχειρο σχεδιάγραμμα κ.λπ.
pic2019 συναντήσαμε προβλήματα με περισσότερες από μία λύσεις.
Κεφάλαια 8–14
pic2019 Θυμηθήκαμε όσα ξέρουμε για τις τέσσερις πράξεις, μάθαμε να εκτιμούμε το αποτέλεσμά τους, χρησιμοποιήσαμε διάφορους τρόπους για να υπολογίσουμε με ακρίβεια.
pic2019 Μάθαμε ότι:
– η πρόσθεση και η αφαίρεση είναι αντίστροφες πράξεις
– ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση είναι αντίστροφες πράξεις.
pic2019 Χρησιμοποιήσαμε τις ιδιότητες των πράξεων για να διευκολυνθούμε στους υπολογισμούς.
pic2019 Ασχοληθήκαμε με την έννοια του πολλαπλασίου.
Στην επίλυση προβλήματος:
pic2019 εφαρμόσαμε τη στρατηγική της οργάνωσης δεδομένων
pic2019 χρησιμοποιήσαμε τη στρατηγική της διατύπωσης ενδιάμεσων ερωτημάτων
pic2019 επιλύσαμε προβλήματα με περισσότερες από μία λύσεις, διερευνώντας περιπτώσεις
pic2019 διατυπώσαμε δικά μας προβλήματα.
bookA
Κεφάλαια 15–20
pic2019 Εμπεδώσαμε και επεκτείναμε τις γνώσεις μας για τους δεκαδικούς με δύο δεκαδικά ψηφία.
pic2019 Θυμηθήκαμε τα νομίσματα και τις μονάδες μέτρησης μήκους και βάρους.
pic2019 Κάναμε μετρήσεις και χρησιμοποιήσαμε δεκαδικούς αριθμούς για να εκφράσουμε τ’ αποτελέσματα
pic2019 Εκτιμήσαμε και υπολογίσαμε με ακρίβεια αθροίσματα και διαφορές δεκαδικών αριθμών με νοερούς υπολογισμούς και κάθετες πράξεις.
pic2019 Επιλύσαμε προβλήματα με δεκαδικούς αριθμούς.
Στη Β΄ περίοδο (κεφάλαια 21–40)
pic2019 Θ’ ασχοληθούμε με τους δεκαδικούς αριθμούς με τρία δεκαδικά ψηφία.
pic2019 Θα εμπεδώσουμε και θα επεκτείνουμε τις γνώσεις μας για τις μετρήσεις.
pic2019 Θα μάθουμε να σχεδιάζουμε ευθείες που είναι κάθετες ή παράλληλες μεταξύ τους.
pic2019 Θα γνωρίσουμε καλύτερα τα παραλληλόγραμμα.
pic2019 Θα υπολογίσουμε την περίμετρο και το εμβαδόν επίπεδων σχημάτων.
pic2019 Θα μελετήσουμε συμμετρικά σχήματα.
pic2019 Θα γνωρίσουμε τους αριθμούς μέχρι το 200.000.
pic2019 Θα επιλύσουμε προβλήματα.
pic2021

Μικροπείραμα μικροπείραμα     Μικροπείραμα μικροπείραμα     Μικροπείραμα μικροπείραμα

Μικροπείραμα μικροπείραμα     Μικροπείραμα μικροπείραμα     Μικροπείραμα μικροπείραμα