Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic191
Ο Πέτρος στην υπεραγορά
pic23Πώς χρησιμοποιούμε τους δεκαδικούς αριθμούς για να συμβολίσουμε χρηματικά ποσά;
  pic192
  pic122 pic33 Η μητέρα του Πέτρου τού έδωσε 10 € και τον έστειλε για ψώνια. Ποιο παγωτό μπορεί ν’ αγοράσει με τα ρέστα;
  pic193 α) Οργανώνουμε τις πληροφορίες σε πίνακα.
Προϊόντα 2 pic194 2 pic195 pic196 1/2 κιλό
Αξία σε €      
β) Υπολογίζουμε με τα νομίσματά μας. Καταγράφουμε τη σκέψη μας.
 
     
Εμπέδωση και επέκταση των δεκαδικών αριθμών. Πρόσθεση.
bookA
pic197b
Εργασίες
1) Η Στέλλα αγόρασε ένα pic198 και ένα pic146 . pic199
  Επιλέγουμε με pic1011:
  Θα πληρώσει συνολικά περίπου: 1€ pic114  2€ pic114  3€pic114
  Εξηγούμε γιατί: ………………………..............................................................................................
................................................................................................……………………………………………
2) Η Ηρώ έχει pic19pc167. Ποιο παγωτό μπορεί ν’ αγοράσει:pic146 ή pic1910;
  Εξηγούμε γιατί: ………………………..............................................................................................
3) Πόσα χρήματα θα πληρώσει ο Νικήτας αν αγόρασε:
  Ένα pic1910( …….. € ή 1 € και ……. λ.) και έναpic198 ( …….. € ή .……. λ.)
pic1912
Συμπέρασμα
Μπορούμε να προσθέσουμε δεκαδικούς με διάφορους τρόπους. Επιλέγουμε κάθε φορά τον πιο κατάλληλο.

Μικροπείραμα μικροπείραμα     Μικροπείραμα μικροπείραμα     Μικροπείραμα μικροπείραμα