Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic181
Ζυγίζοντας τα ζώα
 
pic23Ποιες μονάδες μέτρησης χρησιμοποιούμε όταν ζυγίζουμε;
Ποια σχέση έχουν μεταξύ τους;
  α) Συμπληρώνω κατάλληλα με: γραμμάρια, κιλά, τόνους.
  pic182 pic183 pic184
  Ύψος: 6 μέτρα
Ζει 25-30 χρόνια
Ζυγίζει 1.814 ………..
Μήκος: 27 μέτρα
Ζει 90-100 χρόνια
Ζυγίζει 80 …………..
Ζει 10-15 χρόνια
Ζυγίζει 10 …..……..
  pic185 pic186 pic187 pic188
  Ύψος: 3 μέτρα
Ζει 100-120 χρόνια
Ζυγίζει 4 …………..
το μικρότερο πουλί
Ζυγίζει 3 …………..
Μήκος 70 εκ.
(μαζί με την ουρά)
σαρκοφάγο
Ζυγίζει 450 …………..
Ύψος: 1,25 μέτρα
Ζει 30 χρόνια
Ζυγίζει 300 …………..
  β) Διατάσσω τα βάρη των ζώων από το μεγαλύτερο στο μικρότερο:
…………………………………………........................................................................................
    pic268 Γράφουμε ένα ζώο που
να ζυγίζει:
pic189 πολύ περισσότερο απ’ την
καμηλοπάρδαλη: …………....
πολύ λιγότερο απ’ την
αρκούδα:…………………………
  γ) Συμπληρώνω: 1 κιλό = …………….. γραμμάρια
      1 τόνος = ……………… κιλά
Τυπικές μονάδες μέτρησης μάζας. Συμμιγείς, δεκαδικά κλάσματα.
bookA
pic213 Ήξερες ότι το κιλό λέγεται και χιλιόγραμμο και συμβολίζεται χγρ.;
Εργασίες
1)
Εκτιμούμε το βάρος κάποιων αντικειμένων στην τάξη. Ελέγχουμε τις εκτιμήσεις μας με ζύγιση:
 
  Εκτιμούμε Ζυγίζουμε
Το βιβλίο μαθηματικών .......... ..........
Μια τσάντα με βιβλία .......... ..........
Η ίδια τσάντα χωρίς τα βιβλία .......... ..........
1 κουτί κιμωλίες .......... ..........
2)
pic212 Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν και συμπληρώνω :
  pic1811
  pic166 Γιατί η ζυγαριά δείχνει παραπάνω από 2 κιλά;
………………………………………………………………............................................…………………………
………………………………………………………………............................................…………………………
3)
pic1812
  pic166 Συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τον Πέτρο; Εξηγούμε γιατί:
………………………………………………………………............................................…………………………
………………………………………………………………............................................…………………………
Συμπέρασμα
  • Μπορώ να περιγράψω το αποτέλεσμα μιας ζύγισης με διάφορους τρόπους:
    π.χ. ενάμισι κιλό = 1.500 γραμμάρια = 1 κ. και 500 γραμμ. = 1,500 κ. = 1,5 κ.
  • Το γραμμάριο είναι το ένα χιλιοστό του κιλού, δηλ. (pic1627) του κιλού ή 0,001 κ.

Τετράδιο εργασιών - Επέκταση μικροπείραμα

Τετράδιο εργασιών - Επέκταση μικροπείραμα