Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic161
 
Χαρτονομίσματα
 
pic23Τι σχέση έχει το 1 δεκάλεπτο με το 1 ευρώ;
  α) Περιγράφω τα χρηματικά ποσά με δύο τρόπους, όπως στο παράδειγμα:
 
pic162
β) Ποιο παιδί έχει εκφράσει σωστά το δεκαδικό αριθμό που περιγράφει το παρακάτω χρηματικό ποσό; γ) Σχεδιάζω πρόχειρα νομίσματα που αντιστοιχούν στο χρηματικό ποσό :
pic163 1,05€
Εξηγώ: ...........................................................
......................................................................
 
Παρουσίαση των χαρτονομισμάτων. Δεκαδικά κλάσματα.
bookA
Εργασίες
1)
Συμπληρώνω
  pic166 Το pc167 ισοδυναμεί με ………..pic168 .
  pic166 Το pic168 ισοδυναμεί με ένα ..…………….(pic1610 ) του pc167 ή 0,01€.
  pic166 Το pc167 ισοδυναμεί με ………. pc169.
  pic166 Το pc169 ισοδυναμεί με ένα ..……………. (pic1611 ) του pc167 ή 0,1€.
  pic1612 pic166 pic212 Ισχύει ότι 0,1 € = 0,10 €; Συζητούμε και εξηγούμε.
2)
pic1613
  Είναι δυνατόν να ισχύει αυτό που λέει η Στέλλα;
Εξηγούμε γιατί: ...................................
3)
pic33 Τα παιδιά έσπασαν τον κουμπαρά της τάξης και θέλουν ν’ ανταλλάξουν τα κέρματα με χαρτονομίσματα. Τι χαρτονομίσματα μπορεί να τους δώσει η ταμίας; Κοιτάζω στην επόμενη σελίδα.
  pic1614
 
Συμπέρασμα
Στις χρηματικές συναλλαγές πρέπει να γνωρίζουμε πως σχετίζονται τα κέρματα με τα χαρτονομίσματα.