Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic151
   
Αγοράζουμε αυτοκόλλητα
 
pic23Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούμε να συμβολίσουμε το “ένα δέκατο”;
  Τα παιδιά αγοράζουν αυτοκόλλητα για τα τετράδιά τους. Η καρτέλα της εικόνας στην επόμενη σελίδα κοστίζει 1 €.
  pic142 Πόσα αυτοκόλλητα με pic153έχει η καρτέλα; ................................... pic152
  pic142 Πόσα αυτοκόλλητα έχει συνολικά η καρτέλα; ..........................
  pic154
pic142 pic33 Συμπληρώνουμε:
 
  α) Ο Σαλ αγόρασε μία από τις ……. λωρίδες της καρτέλας. Αγόρασε το pic155 ή 0,1 της καρτέλας. Με ποιο κέρμα πλήρωσε; Επιλέγουμε με pic1011.
   
pic156
  β) Η Ηρώ θ’ αγοράσει pic157δηλαδή 6 από τα ……… αυτοκόλλητα της καρτέλας ή pic158 ή 0,06 της καρτέλας. Με ποια και πόσα κέρματα πρέπει να πληρώσει, ώστε να μην πάρει ρέστα; ………………………………………
  γ) Η Στέλλα αγόρασε αυτοκόλλητα και πλήρωσε 1,23 €. Τι μπορεί ν’ αγόρασε; Σημειώνουμε κατάλληλους αριθμούς στα pic159 pic1510
Δεκαδικοί αριθμοί με ένα και δύο δεκαδικά ψηφία. Δεκαδικά κλάσματα.
bookA
Εργασίες
1) Χρωματίζω κατάλληλα:
  pic1512
pic142 Ποιος αριθμός φαίνεται στην παρακάτω εικόνα;
  pic1513
  pic142 Ο αριθμός είναι: 1 μονάδα, ……. δέκατα, ……. εκατοστά
2) Τα παιδιά φτιάχνουν δεκαδικούς αριθμούς.
pic1514
pic142 Ο αριθμός του Νικήτα
είναι: ……… εκατοστά ή ....,…. .
pic142 Πόσα δέκατα της μονάδας θα χρωματίσει η Ηρώ;
  pic142 Ο αριθμός της Ηρώς είναι: ……… δέκατα ή ...,....
  pic142 pic212 Τι παρατηρούμε; Συζητούμε.

Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα     Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα   

Μικροπείραμα μικροπείραμα     Μικροπείραμα μικροπείραμα     Μικροπείραμα μικροπείραμα

 

Συμπέρασμα
  • Μια ακέραια μονάδα ισοδυναμεί με 10 δέκατα ή με 100 εκατοστά.
  • Τα δέκατα και τα εκατοστά της μονάδας συμβολίζονται είτε με δεκαδικούς αριθμούς είτε με δεκαδικά κλάσματα.
    Π.χ. ένα δέκατο: 0,1 ή pic1515 ένα εκατοστό: 0,01 ή pic1516
  • Το μηδέν στο τέλος του δεκαδικού μέρους ενός αριθμού δεν επηρεάζει την αξία του αριθμού, π.χ. pic1517.