Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic131
Στην παιχνιδούπολη
 
pic23Τι σημαίνει ότι το 7 διαιρεί ακριβώς το 490;
  pic122 Ο πατέρας της Στέλλας, ο κύριος Μιχάλης, τακτοποιεί τα παιχνίδια στο κατάστημά του.
  pic122 Ο κ. Μιχάλης έχει λιγότερα από 70 ξύλινα ζωάκια. Αν τα συσκευάσει σε δωδεκάδες, του περισσεύει 1. Αν τα συσκευάσει σε δεκαπεντάδες, του περισσεύουν 4. Πόσα ξύλινα ζωάκια έχει;
  pic132 pic133
 
 
Τελικά τα ξύλινα ζωάκια του κ. Μιχάλη είναι: ……………
 


Εργασίες
  1) pic33 Ο κ. Μιχάλης βρήκε στην αποθήκη 36 βιβλιαράκια με ιστορίες για ζώα. Αποφάσισε να τα συσκευάσει σε πακέτα των 8 και να τα πουλήσει.
  α) Εκτιμούμε αν θα μπορέσει να συσκευάσει όλα τα βιβλία μ’ αυτόν τον τρόπο.
  pic134    
   
  β) Πώς αλλιώς θα μπορούσε να συσκευάσει τα 36 βιβλιαράκια σε πακέτα, ώστε να μην του περισσεύει κανένα βιβλιαράκι;    
 
Ατελής Ευκλείδεια διαίρεση με μονοψήφιο διαιρέτη.
bookA
2) pic33
α) Επιλύουμε το παρακάτω πρόβλημα:
Ο κ. Μιχάλης θέλει να τακτοποιήσει 114 επιτραπέζια παιχνίδια σε 9 ράφια. Πόσα παιχνίδια χωράνε σε κάθε ράφι, αν τοποθετήσει τον ίδιο αριθμό παιχνιδιών σε κάθε ένα; Πόσα θα περισσέψουν;
  pic136
 
β) Αξιοποιούμε τα στοιχεία του παραπάνω προβλήματος και συμπληρώνουμε κατάλληλα το πρόβλημα που ακολουθεί. Στη συνέχεια το επιλύουμε.
  Ο κ. Μιχάλης τοποθετεί επιτραπέζια παιχνίδια σε ….. ράφια. Το κάθε ράφι χωράει ….. παιχνίδια. Του περισσεύουν ….. παιχνίδια. Πόσα επιτραπέζια υπάρχουν συνολικά στο κατάστημά του;  
 
Συμπέρασμα
  • Ένας αριθμός, π.χ., το 7, διαιρεί ακριβώς μόνο τα πολλαπλάσιά του, δηλαδή αριθμούς όπως: 14 (2Χ7), 70 (10Χ7), 105 (15Χ7), ….
pic137

 

Μικροπείραμα μικροπείραμα