Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic121
 
Σχολικές δραστηριότητες
 
pic23 Πώς ονομάζεται η κάθετη πράξη της διαίρεσης; Από ποιον πήρε το όνομά της;
  Το σχολείο των παιδιών έχει συνολικά 360 μαθητές.
  pic122 Στο σχολείο λειτουργεί ένα πρόγραμμα θεατρικής και ένα μουσικής αγωγής. Το ένα τρίτο των παιδιών συμμετέχει και στα 2 προγράμματα. Πόσα είναι αυτά τα παιδιά;
  pic122 pic33 Παρατηρούμε πώς σκέφτηκε το κάθε παιδί για ν’ απαντήσει στο ερώτημα:
  pic123
pic122 Ποιο ή ποια παιδιά:
α) δεν αξιοποίησαν σωστά τα στοιχεία του προβλήματος; Εξηγούμε :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
β) έλυσαν σωστά το πρόβλημα; ..............................................................................................
pic122 Υπολογίζω με κάθετη πράξη :
pic124Τέλεια Ευκλείδεια διαίρεση με μονοψήφιο διαιρέτη.
bookA
Εργασίες
1) pic716 Μοιραζόμαστε ρόλους με το διπλανό μου παιδί: ο ένας υπολογίζει με κάθετη πράξη, ο άλλος χωρίς. Συγκρίνουμε τα αποτελέσματά μας. Επαληθεύουμε αν χρειάζεται.
  pic122 126 παιδιά συμμετέχουν στο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής. Έχουν χωριστεί σε 7 ίσες ομάδες. Πόσα παιδιά έχει η κάθε ομάδα;
pic126 pic128
 
2) Ανταλλάσσουμε ρόλους και εργαζόμαστε με παρόμοιο τρόπο:
  α) Στο σχολικό πρωτάθλημα σκακιού δήλωσαν συμμετοχή 208 παιδιά. Τα ζευγάρια της α΄ φάσης καθορίστηκαν με κλήρωση. Πόσα ζευγάρια σχηματίστηκαν;
  pic127  
 
  β) pic212 Παρατηρούμε τα παρακάτω σχέδια. Επιλέγουμε με pic129 ποιο από τα δύο ταιριάζει στο παραπάνω πρόβλημα.
    pic1210
Συμπέρασμα
Η κάθετη διαίρεση δεν είναι πάντα ο πιο σύντομος τρόπος για να υπολογίσουμε ένα πηλίκο.

Μικροπείραμα μικροπείραμα