Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic111
 
Οι μαρκαδόροι του Πέτρου
 
pic23 Με ποιους τρόπους μπορούμε να υπολογίσουμε πόσες 15άδες χωρούν στο 60
  1) pic33 Ο Πέτρος αγόρασε κουτιά με μαρκαδόρους για να συμπληρώσει τα χρώματά του. Με τα στοιχεία του πίνακα μπορεί να διατυπώσει ένα πρόβλημα για το στοιχείο που λείπει κάθε φορά.
  pic112
Πόσα
κουτιά
Πόσοι μαρκαδόροι
σε κάθε κουτί
Πόσοι μαρκαδόροι
συνολικά
3 4 ;
3 ; 12
; 4 12

  pic122 Διατυπώνουμε τα προβλήματα και αντιστοιχίζουμε κατάλληλα με τις εικόνες και τις πράξεις.
  pic113
  2) pic33 Σε ποια από τις παραπάνω εικόνες ταιριάζει η έκφραση «μοιράζω
το 12 σε 3 ίσα μέρη» και σε ποια η έκφραση «μετρώ πόσες τετράδες χωρούν στο 12»;Ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση ως αντίστροφες πράξεις. Στρατηγικές υπολογισμού στη διαίρεση.
bookA
pic114b
Εργασίες
1)   Ο Νικήτας έχει 120 αυτοκόλλητα. Τα κόλλησε σ’ ένα άλμπουμ που έχει 10 σελίδες. Σε όλες τις σελίδες έβαλε ίσο αριθμό αυτοκόλλητων. Πόσα κόλλησε στην κάθε σελίδα;
   
pic115
   
2) Ο Σαλ έχει 180 αυτοκόλλητα. Πόσες σελίδες σαν αυτή που φαίνεται δίπλα θα γεμίσει;  
  pic116  
   
3) pic117 pic118
pic142 pic33 Αξιοποιούμε την προπαίδεια του 9 και βοηθάμε την Στέλλα να υπολογίσει.

 

Μικροπείραμα μικροπείραμα

Συμπέρασμα
  • Ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση είναι πράξεις αντίστροφες. Π.χ. 36 : 3 =12 => 3 x 12 = 36
  • Για να διαιρέσουμε εύκολα, π.χ., το 72 με το 3, μπορούμε να το αναλύσουμε σε αριθμούς που διαιρούνται ακριβώς με το 3. Π.χ. 72 = 30 + 30 + 12 ή 70 = 60 + 12.

Μικροπείραμα μικροπείραμα     Μικροπείραμα μικροπείραμα