Ιστορία (Δ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙO 12
Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας

Λένε ότι ο Θησέας παρακίνησε τους κατοίκους της Αττικής να εγκατασταθούν στην Αθήνα. Τελευταίος βασιλιάς ήταν ο Κόδρος. Μετά από αυτόν κυβέρνησαν οι άριστοι, οι οποίοι, για να ησυχάσει ο τόπος από τις διαµαρτυρίες των πολιτών, ανέθεσαν στο ∆ράκοντα να καταγράψει τους νόµους.

 

Εικόνα

τα Παναθήναια:

η πιο λαµπρή γιορτή της Αθήνας που γινόταν για να τιµηθεί η απόφαση των κατοίκων της Αττικής να εγκατασταθούν στην Αθήνα.
...........................

Oι παλιοί κάτοικοι της Αττικής δε ζούσαν όλοι σ' ένα µέρος. Μερικοί κατοικούσαν στις ορεινές περιοχές, ενώ οι περισσότεροι είχαν εγκατασταθεί στις µικρές εύφορες πεδιάδες και στην παραλία.


Εκείνος που τους παρακίνησε να συγκεντρωθούν και να κατοικήσουν όλοι µαζί ήταν ο ξακουστός βασιλιάς Θησέας. Έτσι άρχισε σιγά σιγά γύρω από την Ακρόπολη να δηµιουργείται η Αθήνα. Για να θυµούνται µάλιστα οι Αθηναίοι αυτό το γεγονός, γιόρταζαν τα Παναθήναια, την πιο µεγάλη γιορτή τους.Παρουσίαση Εξωτερικός Σύνδεσμος Εκπαιδευτικό παιχνίδι Εξωτερικός Σύνδεσμος


Αργότερα, οι ∆ωριείς που είχαν εγκατασταθεί στην Πελοπόννησο, θέλησαν να καταλάβουν την Αθήνα. Για να είναι µάλιστα πιο σίγουροι ότι θα τα καταφέρουν, ρώτησαν το µαντείο των ∆ελφών.

1. Το κράτος της Αθήνας

Το µαντείο απάντησε ότι θα πετύχαιναν το σκοπό τους, αν δε σκοτωνόταν ο βασιλιάς της Αθήνας. Μόλις το έµαθε ο βασιλιάς της Αθήνας, ο Κόδρος, ντύθηκε βιαστικά µε ρούχα χωρικού και τράβηξε για το στρατόπεδο των ∆ωριέων. Εκεί συνάντησε δυο στρατιώτες και τους επιτέθηκε. Αυτοί όµως αµύνθηκαν και κατάφεραν να τον σκοτώσουν. Την άλλη µέρα οι Αθηναίοι ζήτησαν να θάψουν το νεκρό βασιλιά τους. Τότε οι ∆ωριείς κατάλαβαν τι λάθος είχαν κάνει. Η Αθήνα όµως είχε σωθεί.

 

1. Το κράτος της Αθήνας

 
2. O Θησέας

2. O Θησέας

Μετά τον Κόδρο, οι Αθηναίοι δεν έκαναν άλλο βασιλιά. Την εξουσία πήραν οι ευγενείς και το πολίτευµα έγινε αριστοκρατικό.

Το έδαφος όµως της Αττικής ήταν φτωχό και δεν έφτανε να θρέψει τους κατοίκους. Πολλοί ήταν χρεωµένοι και διαµαρτύρονταν. Στο δικαστήριο που πήγαιναν δεν έβρισκαν δίκιο, γιατί οι νόµοι ήταν άγραφοι και οι δικαστές ευγενείς. Για να σταµατήσει η αναστάτωση, οι ευγενείς ανέθεσαν στο ∆ράκοντα να γράψει τους νόµους (624 π. Χ.). Oι νόµοι όµως του ∆ράκοντα ήταν τόσο σκληροί, που κάποιοι είπαν ότι ήταν γραµµένοι µε αίµα.

 

παράθεμα 1
O Θησέας και ο συνοικισµός

O Θησέας µετά το θάνατο του πατέρα του, του Αιγέα, έβαλε στο µυαλό του ένα µεγάλο και σπουδαίο έργο: να ενώσει τους κατοίκους όλης της Αττικής σε µία πόλη. Μέχρι τότε οι κάτοικοι της Αττικής ήταν σκορπισµένοι σε µικρά χωριά, µάλωναν µεταξύ τους και δεν ενδιαφέρονταν για το κοινό καλό. O Θησέας κατάφερε να πείσει γρήγορα τους φτωχούς και πιο δύσκολα τους πλούσιους και δυνατούς. Έτσι ίδρυσε την πόλη της Αθήνας και όρισε και µια κοινή γιορτή για όλους, τα Παναθήναια.

 

Πλούταρχος, Θησέας, 24 (διασκευή)

Εξωτερικός Σύνδεσμος
 
παράθεμα 2
Oι δρακόντειοι νόµοι
3. Oι νόμοι του Δράκοντα ήταν χαραγμένοι σε μαρμάρινες πλάκες.

O ∆ράκοντας όρισε για όλα τα αδικήµατα µια τιµωρία, το θάνατο. Όσοι κατηγορούνταν για τεµπελιά, τιµωρούνταν µε θάνατο. Επίσης και αυτούς που έκλεβαν φρούτα ή λαχανικά τους τιµωρούσαν το ίδιο αυστηρά, όπως εκείνους που είχαν σκοτώσει. Γι' αυτό ο ∆ηµάδης πολύ σωστά είπε ότι ο ∆ράκοντας έγραψε τους νόµους του µε αίµα και όχι µε µελάνι. Μάλιστα ρώτησαν και τον ίδιο γιατί όρισε ως τιµωρία για όλα σχεδόν τα αδικήµατα το θάνατο. Εκείνος τότε απάντησε ότι τα µικρά αδικήµατα αξίζουν αυτή την τιµωρία, για τα µεγάλα όµως δεν υπάρχει µεγαλύτερη τιµωρία από αυτήν.

 

Πλούταρχος, Σόλωνας, 17 (διασκευή)

3. Oι νόμοι του Δράκοντα ήταν χαραγμένοι σε μαρμάρινες πλάκες.

 

 

ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης

 

Εικόνα
  1. Πώς χαρακτηρίζεις την πράξη του Κόδρου;
  2. Νοµίζεις ότι οι Αθηναίοι ήταν ευχαριστηµένοι µε τους νόµους του ∆ράκοντα;