Ιστορία (Δ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

1η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η κάθοδος των Δωριέων

 

Οι Δωριείς κατεβαίνοντας από την περιοχή της Πίνδου προς τη νότια Ελλάδα έφεραν μεγάλη αναστάτωση. Κάποιοι από αυτούς εγκαταστάθηκαν στη Σπάρτη.
Εικόνα

το φύλο: το σύνολο των ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά, όπως η καταγωγή, η θρησκεία, γλώσσα, συνήθειες
...............................

 

Oι ∆ωριείς ήταν το τελευταίο ελληνικό φύλο που µετακινήθηκε προς τη νότια Ελλάδα. Είναι δύσκολο σήµερα να εξηγήσουµε τους λόγους που τους έκαναν να αναζητήσουν άλλη πατρίδα. Oι άνθρωποι ακόµη και σήµερα εγκαταλείπουν ένα χώρο, όταν κινδυνεύουν ή όταν θέλουν να ζήσουν καλύτερα.

Η πορεία προς το νότο έγινε αργά. Πολλές οµάδες άρχισαν τότε να µένουν άλλοτε προσωρινά και άλλοτε µόνιµα σε διάφορα µέρη. Κάποιοι από αυτούς φαίνεται ότι παρέµειναν στη Στερεά Ελλάδα και ειδικά στην περιοχή της ∆ωρίδας, όπως και η λέξη φανερώνει.

Η κάθοδος των ∆ωριέων δεν έγινε µονοµιάς. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια. Σήµερα µας είναι άγνωστοι ακόµη και οι δρόµοι που ακολούθησαν. Το πιο πιθανό είναι ότι πέρασαν στην Πελοπόννησο από τον ισθµό της Κορίνθου.

Στην Πελοπόννησο χωρίστηκαν σε µικρότερες οµάδες και κατευθύνθηκαν σε διαφορετικές περιοχές.

 

1. Η κοιλάδα του Ευρώτα

1. Η κοιλάδα του Ευρώτα

Μια ισχυρή οµάδα κατευθύνθηκε νοτιότερα και κατέλαβε τη Σπάρτη και την εύφορη πεδιάδα του ποταµού Ευρώτα. Oι παλιοί κάτοικοι έγιναν είλωτες που αναγκάστηκαν να καλλιεργούν τη γη. Oι ∆ωριείς φαίνεται ότι στην αρχή ήταν πιο πολλοί, γι' αυτό όλοι οι κάτοικοι µίλησαν αργότερα τη διάλεκτό τους, τη δωρική.

 

11ος αιώνας Γεωμετρικά χρόνια 8ος αιώνας
εργαλείο ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης
Εικόνα

η κάθοδος των ∆ωριέων: η µετακίνηση των ∆ωριέων από το βορρά της χώρας προς το νότο

...............................

οι είλωτες: οι παλιοί κάτοικοι της Σπάρτης που έγιναν δούλοι.

...............................

η διάλεκτος: η γλώσσα που µιλούν οι κάτοικοι κάποιας περιοχής· σήµερα µιλάµε για ποντιακή, τσακωνική, κυπριακή διάλεκτο.

...............................

 

 

 

 

 

2. H κάθοδος των ∆ωριέων

 

 

 

 

 

Oι ∆ωριείς κυριάρχησαν µε τη δύναµή τους σε διάφορα µέρη της Πελοποννήσου. Πολλοί από τους παλιούς κατοίκους έχασαν την περιουσία τους και έγιναν δούλοι. O µυκηναϊκός πολιτισµός σταµάτησε να αναπτύσσεται.Μερικοί, βλέποντας ότι δεν µπορούσαν πια να ζήσουν στον τόπο τους, αναγκάστηκαν να φύγουν. Εξωτερικός Σύνδεσμος

Εικόνα
παράθεμα 1
Οι μετακινήσεις πληθυσμών, ένα συνηθισμένο φαινόμενο

Η χώρα που σήµερα ονοµάζεται Ελλάδα πολύ παλιά δεν είχε µόνιµους κατοίκους. Oι µετακινήσεις τότε ήταν συχνές. Oι κάτοικοι πιέζονταν από άλλα νεότερα φύλα και έφευγαν εύκολα από τις περιοχές που έµεναν. Τότε δεν υπήρχε εµπόριο ούτε ασφάλεια στη στεριά και τη θάλασσα. Oι άνθρωποι δεν καλλιεργούσαν µεγάλα χωράφια. ∆ε µάζευαν χρήµατα ούτε φύτευαν δέντρα, γιατί δεν είχαν τείχη για να τους προστατεύουν. Πάντα υπήρχε ο φόβος µήπως παρουσιαστεί κάποιος και τους τα αρπάξει. Εξασφάλιζαν µόνο τις καθηµερινές τους ανάγκες και µετακινούνταν µε µεγάλη ευκολία. Oι µετακινήσεις ήταν πιο συχνές στα εύφορα µέρη, όπως η Θεσσαλία, η Βοιωτία και οι περισσότερες περιοχές της Πελοποννήσου, εκτός από την Αρκαδία.

 

Θουκυδίδης, βιβλίο Α, κεφ.2 (διασκευή)

 

παράθεμα 2
Γεωµετρικά χρόνια, µια ανήσυχη εποχή

Μετά τον Τρωικό πόλεµο συνεχίστηκαν οι µετακινήσεις πληθυσµών και οι εισβολές στην Ελλάδα, η οποία δεν έµεινε ήσυχη και δεν µπόρεσε να προκόψει.......Εξήντα χρόνια µετά την εκστρατεία των Αχαιών στην Τροία, οι Θεσσαλοί έδιωξαν από την περιοχή τους Βοιωτούς που πήγαν και εγκαταστάθηκαν στη γη του Κάδµου, που σήµερα λέγεται Βοιωτία. Oγδόντα χρόνια µετά τα Τρωικά, οι ∆ωριείς µε αρχηγούς τους Ηρακλείδες* κυρίευσαν την Πελοπόννησο. Μόνο µετά από πολλά χρόνια ηρέµησε εντελώς η Ελλάδα, γιατί σταµάτησαν οι µετακινήσεις πληθυσµών.

*οι Ηρακλείδες: οι απόγονοι του Ηρακλή.

 

Θουκυδίδης, βιβλίο Α, κεφ. 12 (διασκευή)

Εξωτερικός Σύνδεσμοςδιερεύνηση
Εικόνα
  1. Γιατί νομίζεις ότι οι Δωριείς κινήθηκαν νότια;
  2. Ποιες αλλαγές έγιναν στη ζωή των ανθρώπων στην Ελλάδα μετά την κάθοδο των Δωριέων;