Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
 
 
1

Πόσα τετραγωνάκια από κάθε χρώμα υπάρχουν στο μωσαϊκό της Ματίνας;

Εικόνα

Φτιάχνω το δικό μου μωσαϊκό και γράφω πόσα τετραγωνάκια έβαλα από κάθε χρώμα.

Εικόνα

 

 
 
2

Μια παρέα 5 παιδιών μάζεψαν 65 κοχύλια. Θέλουν να τα μοιραστούν εξίσου.
Πόσα κοχύλια θα πάρει το κάθε παιδί;

Εικόνα

Το κάθε παιδί θα πάρει ..... κοχύλια.

 
3

Βάζω στη σειρά τις τιμές από τις μπάλες ξεκινώντας από την ακριβότερη
προς την φθηνότερη.

Εικόνα

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................