Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
58

Προβλήματα
 
1

Τα διόδια

Εικόνα

Έχεις περάσει ποτέ από διόδια;
Γιατί νομίζεις ότι υπάρχουν;

Κάθε όχημα πληρώνει διαφορετικό ποσό, για να περάσει από τα διόδια, όπως φαίνεται στον πίνακα.

Εικόνα

Φτάνουν 3 ευρώ για δύο επιβατικά αυτοκίνητα ή όχι και γιατί;

Απάντηση: ................................................................................................................

Πόσο θα πληρώσουν μαζί 2 οδηγοί μεγάλων φορτηγών;

Απάντηση: ................................................................................................................

Στη σχολική εκδρομή χρειάζονται 3 λεωφορεία. Πόσο θα πληρώσουν συνολικά, αν περάσουν από τα διόδια;

Απάντηση: ................................................................................................................

 

 
2
 

Ξέρεις από ποια μέρη αποτελείται ένας υπολογιστής;

Εικόνα

Η κυρία Φανή θέλει να εξοπλίσει το γραφείο της με 4 υπολογιστές. Θέλει να έχει ο κάθε υπολογιστής και τον εκτυπωτή του. Μπορεί να διαθέσει 5.500 ευρώ. Τι της προτείνεις να αγοράσει;

Λύση


Απάντηση: .................................................................................................................

..................................................................................................................................