Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
57

Κλάσματα και δεκαδικοί
 
1

Οι πρακτικοί, οι ζωγράφοι και οι μαθηματικοί


Πρακτικός

Βάζω ένα Χ στις μάρκες
που χρειάζονται, για να
σχηματιστεί το κλάσμα

Εικόνα

Μαθηματικός

Εικόνα

Ζωγράφος

Χρωματίζω, για να σχηματιστεί
το κλάσμα

Εικόνα

Εικόνα

Εικόνα

Εικόνα

Γράφω
το κλάσμα

Χρωματίζω, για να σχηματιστεί
το κλάσμα

Εικόνα

Εικόνα

Βάζω ένα Χ στις μάρκες
που χρειάζονται, για να
σχηματιστεί το κλάσμα

Εικόνα

Εικόνα

Χρωματίζω, για να σχηματιστεί
το κλάσμα

Εικόνα

Εικόνα

Οι μαθητές κάνουν επανάληψη και ασκούνται στα κλάσματα και τους δεκαδικούς.

 
2

Γράφω και διαβάζω δεκαδικούς αριθμούς.

Εικόνα

3

Αναλύω τους αριθμούς.

Αριθμός
157,04
83,047
0,38
7,002
0,072
234,063

Εκατοντάδες

100

Δεκάδες

10

Μονάδες

1

Δέκατα

Εικόνα

Εκατοστά

Εικόνα

Χιλιοστά

Εικόνα

1 5 7 0 4  
           
           
           
           
           


 
4

Η Κορίνα έχει 10 ευρώ και θέλει να αγοράσει παιχνίδια.

Εικόνα

 

2. Ο δάσκαλος προτείνει δεκαδικούς αριθμούς και οι μαθητές τους γράφουν και τους διαβάζουν.