Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
56

Διαιρέσεις (ΙΙ)
 
1
 

Τα βιβλία

  • 5 μαθητές κατέβασαν από τη βιβλιοθήκη 42 βιβλία. Θέλουν να τα μοιραστούν μεταξύ τους. Πόσα βιβλία θα πάρει ο καθένας;

Εικόνα

Υπολογίζω και συμπληρώνω τις πράξεις

Εικόνα

Η Κορίνα γράφει αυτή την πράξη με ένα διαφορετικό τρόπο.

Εικόνα

 

Εικόνα

  • Τα παιδιά θέλουν να τοποθετήσουν 42 βιβλία σε 6 κουτιά. Πόσα βιβλία θα βάλουν σε κάθε κουτί;
Εικόνα
συμπεραίνω

Όταν διαιρώ δύο αριθμούς όπως το 42 με το 5, βρίσκω έναν αριθμό που τον λέμε πηλίκο και έναν που τον λέμε υπόλοιπο.Το πηλίκο δείχνει πόσες φορές ο μικρός αριθμός χωράει στον μεγάλο.Το υπόλοιπο δείχνει τον αριθμό που περισσεύει.Όταν δεν περισσεύει κάτι, το υπόλοιπο είναι μηδέν.

Εικόνα

 
 

 

Οι μαθητές ασκούνται στις διαιρέσεις και στην ονοματολογία του πηλίκου και του υπόλοιπου.

 
2

Κάνω τις διαιρέσεις και γράφω το αποτέλεσμα.

Εικόνα

3

Βρίσκω και συμπληρώνω το πηλίκο και το υπόλοιπο στις παρακάτω πράξεις.

Εικόνα

 

 
4
 


  • Σε μια κατασκήνωση προσκόπων υπάρχουν 60 πρόσκοποι. Oι πρόσκοποι χωρίζονται σε ομάδες των 15 ατόμων και σχηματίζουν κύκλους, για να παίξουν παιχνίδια.

  • Πόσοι κύκλοι θα σχηματιστούν; Θα σχηματιστούν ........... κύκλοι.

  • Σε κάθε κύκλο πηγαίνουν 3 μεγάλοι αρχηγοί. Πόσοι θα είναι όλοι οι αρχηγοί; Oι αρχηγοί θα είναι ...........

Πόσοι θα είναι όλοι μαζί οι πρόσκοποι και οι αρχηγοί; Όλοι μαζί θα είναι ........... άτομα.

Εικόνα

 

2. Προτείνουμε διαιρέσεις που είναι αντίστροφες πράξεις των γινομένων από τον πίνακα της προπαίδειας με μεγάλους αριθμούς. Τέτοιες διαιρέσεις μπορεί να είναι 54:6, 48:8, 49:7, κτλ.

Μικροπείραμαμικροπείραμα